Israelin uutiset


IRAN UHOAA ISRAELIN TUHOAMISTA!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

         
   
    Olemme saaneet postia Intiasta

Surullinen kertomus siitä, miten Bethlehemin orpokoti yritettiin tuhota sekä 100:n orpolapsen elämä


Intialaisen  Ajayn kirjeen käännösteksti Kirje lähetetty 15.07.2009 intiasta suomeen seurakuntien Pastoreille ja Suomen Valtion viranomaisille ja yhdistystoiminnan jäsenille intiassa, Agiripallin lastenkodissa tapahtuneiden asioiden selventämiseksi.
 
Minä, Ajay Babu, First Kids Charitable Trustin jäsen ja rahastonhoitaja. Lastenkotiyhdistys rekisteröitiin Tammikuussa 2007 ja yhdistykseen kuuluivat lisäkseni Cheemala Luther Samuel, Chenta Venkata Durga Prasad ja Masamitsu Amemori suomesta. Yhdistyksen orpolastenkoti toimi Agiripallissa. Orpolastenkodin toiminnan johto ja päätäntävalta varojen käytöstä kuitenkin annettiin jo Maaliskuussa 2006  Kari ja Päivi Niemen kautta Sunithan veljelle Ede Rameshille joka ei ollut perustetun lastenkodin toimivaltainen jäsen. Siitä päivästä alkaen Ramesh kuitenkin käytti omavaltaisesti orpokodin varoja väärentämällä lastenkodin tilityksiä. Hän käytti lastenkodin varoja myös huvituselämään, tupakkaan ja alkoholiin ja myös maksoi rikollisesta elämästä nauttivien ystäviensä kuluja. Hän hyväksikäytti orpokodin tyttöjä ja järjesti raskauden keskeytykset yksityisellä lääkärillä. Hänen tapoihinsa kuului käydä öisin orpokodin tyttöjen asunnon puolella ja hän käyttäytyi sopimattomasti 5 tytön kanssa.
 
Minä lähetin näistä asioista tiedon Kari ja Päivi Niemelle suomeen ja kerroin myös Agiripallin paikallisille Pastoreille ja sitten lähetimme kutsun Kari ja Päivi Niemelle saapua intiaan. Heidän saavuttuaan järjestimme kokoontumisen orpokodin hallituksen jäsenten kanssa tapahtuneista asioista mutta he eivät uskoneet minun sanojani. He uskoivat vain sokeasti Rameshta Sunitan veljeä ja ottivat minulta pois rahastonhoitajan tehtävän ja antoivat sen Cheemala luther Samuelille. Se tuntui pahalta. Päivi ja Kari Niemi palasi takaisin suomeen ilman mitään vastinetta esittämiini epäkohtiin orpokodin toiminnasta. "Anna Jumalan edessä vielä mahdollisuus Ramekselle" olivat heidän lähtösanansa. 
 
Paikalliset Rameksen rikollisesta elämästä nauttivat uudet ystävät vaativat lisää rahaa ja Ramesh maksoi heille 20 000 Rs (rupiaa) siitä että he saisivat minut uhkailemalla lähtemään pois orpolastenkodista mutta kun en lähtenyt laittoi Ramesh valheellisen syytöksen poliisille ja maksoi 10 000 rupiaa  Agiripallin poliisille että hän laittaa minut ja Sureksen vankilaan ilman syytteen tutkimista ja niin meidät pidätettiin ja lähetettiin Nuzvidin vankilaan. Olimme avuttomina ilman mitään mahdollisuutta päästä pois. Rukoilimme Jumalaa että Peter ja Elvi Singhin kautta ihmiset saisivat tietää suomessa totuuden siitä mitä Kari ja Päivi Niemelle olin jo aiemmin kertonut Agiripallin orpokodin tapahtumista.
 
Seuraavana päivänä kaikki Pastorit Agiripallista ja kyläläiset Chopparametlassa menivät tapaamaan Bethlehem orpokotiin Matti Voutilaista ja pyytämään apua Ajeylle ja Surekselle. Matti järjesti takuumaksun intian valtion viranomaisten kautta ja päästyämme pois vankilasta kerroin kaiken Matti Voutilaiselle. Sitten kerroin myös poliisiviranomaisille ja paikallisille aluehallinnosta vastaaville viranomaisille ja myös kansainvälisen ihmisoikeus järjestön edustajille ja sosiaaliviranomaisille ja lopulta he ymmärsivät että puhun totta ja aloittivat selvittämään Rameksen harjoittamia laittomia toimia First Kids Charitable Trust orpokodin johtajana. Poliisi pidätti Rameksen ja laittoi vankilaan. Voin todistaa ettei Matti Voutilainen tiennyt mitään siitä mitä intiassa tapahtui eikä hän voinut vaikuttaa siihen mitä intiassa tapahtui ja kun hän tuli Intiaan me pyysimme että hän huolehtisi meistä. Matti Voutilainen on hyvä ja totuuden mukainen ihminen joka haluaa auttaa muita ja on aina valmis antamaan apua odottamatta saavansa takaisin.
 
Surukseni en voi sanoa samoin toisista suomalaisista, Kari ja Päivin Niemestä, Riikka ja Sami Haapajoesta,  jotka tuhosivat Bethlehem orpolastenkodin ja 100 lapsen elämän Chopparametlassa ja myös Matti Voutilaisen perhe-elämän. Me pyydämme että totuudelliset suomalaiset ihmiset jatkaisivat intian köyhien ja orpojen lasten auttamista ja Bethlehem orpokotityötoiminnan jatkamista Jumalan Armon kautta. 
 
Tarvitsemme apuanne Jumalan rakkauden kautta että köyhät ja orvot lapset saisivat mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen opiskelun, ruuan, vaatteiden, asunnon turvaamisen kautta.
 
Ajay Babu
ja 31 muuta tämän todistajalausunnon allekirjoittanutta.
P.S.
Ajayn kirjeessä mainitut Kari ja Päivi Niemi sekä Riikka ja Sami Haapajoki kuuluvat Seinäjoen Helluntaiseurakuntaan. Kari Niemi on Seinäjoen Helluntaiseurakunnan vanhimmistoveli
   
   
         
28.11.2009 The Daily Telegraph/ Time   Maailmanlaajuinen Warmer Gate-skandaali


Yhdistyneiden kansakuntien Hallitusten Välinen Ilmastokomitea valehteli ilmaston lämpenemisestä: kyseessä on maailmanhistorian suurin huijaus!

   
         
30.11.2009 Debka File   Mullah Omar varoittaa: Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat väistämättömän tuhon edessä


Afganistanin Talibanien johtaja Mullah Omar muuttaa


Intian Tiedustelupalvelu ilmoittaa, että Pakistanin Tiedustelupalvelu Inter-Services Intelligence on auttanut salakuljettamaan Mullah Omarin hänen tähänastisesta piilopaikastaan Quettasta Baluchistanista Karachiin Pakistaniin.
Uudesta kätköpaikastaan käsin Mullah Omar varoittaa 01.12.2009 päivätyssä sanomassaan Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia lisäämästä joukkoja Afganistanissa. Ja lisää: ” yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat väistämättömän tuhon edessä!”
   
         
16/30.11.2009 Al-Sharq Al-Awsat by Hamad Al-Majed/Memri
Lontoo
  Amerikan Yhdistynyt Luhistuminen
The United Collapse of America


Yhdysvallat on sotilaallisen, taloudellisen ja poliittisen luhistumisen partaalla
(Kolumni arvostetussa Saudien päivälehdessä)
   
         
26.11.2009 Winds of Jihad   Jeesuksen Toinen Tulemus
-Islamissa Jeesus on tappajaTänä päivänä kuulemme yhä lisääntyvästi, että kristinuskossa ja Islamissa on yhteinen nimittäjä – Jeesus, joka kuuluu molemmille uskonnoille. Näin myös mitä tulee Aabrahamiin: puhutaan aabrahamillisesta sivilisaatiosta, jolla kerran tarkoitettiin ´juutalais-kristillistä sivilisaatiota´. Tämä muutos heijastaa Islamin yhä kasvavaa vaikutusta.
Mutta Isalla, Muhammedin vääristyneellä Jeesuksella, ei ole mitään tekemistä kristinuskon Jeesuksen kanssa:
Isa tulee lakkauttamaan kristinuskon!
´Muslimit uskovat Jeesuksen tulevan takaisin, murtavan ristin ja johtamaan sotaan kaffireja – uskottomia – vastaan.
Mutta vielä enemmän: Jeesus tulee takaisin, murtaa ristin, tappaa siat ja lakkauttaa jiziyan.
Sikojen tappaminen tarkoittaa ”laittomuuteen perustuvaa kristinuskoa”. Syy jiziyahin lakkauttamiseen (Jiziyah tarkoittaa vapaaehtoista veroa, jota ei-muslimien täytyy maksaa voidakseen elää muslimimaassa) perustuu ajatukseen, että kun Jeesus palaa takaisin, Jiziyaa ei enää hyväksytä. Ainoa vaihtoehto on silloin, että kristittyjen täytyy joko omaksua Islam tai kuolla.
Tässä on yhteenveto:
Tarkastelkaamme, mitä erityispiirteitä liittyy Muslimi-Jeesuksen palaamiseen maan päälle:
1.Jeesuksen sanotaan palaavan maan päälle viimeisinä päivinä lähellä Damaskosta sijaitsevaan moskeijaan.
2.Hän tulee saapumaan aikana, jolloin Mahdi ja hänen armeijansa valmistautuvat rukoilemaan.
3.Mahdi pyytää häntä johtamaan rukousta, mutta hän tulee kieltäytymään kunnioittaakseen Mahdia, jonka Jeesus julistaa olevan muslimien johtaja.
4.Hän rukoilee sen jälkeen Mahdille takana osoittaakseen alistumistaan Mahdille.
5.Hän tulee olemaan uskollinen muslimi.
6.Hän tulee tekemään pyhiinvaellusmatkan Mekkaan.
7.Hän tulee vierailemaan Muhammedin haudalla, ja tekemään kunniaa Muhammedille, jolloin Muhammed tulee vastaamaan tervehdykseen haudasta.
8.Hän tulee tuhoamaan kristinuskon.
9.Hän tulee kumoamaan Jiziya-veron, mikä saa aikaan sen, että juutalaisille ja kristityille jää ainoaksi mahdollisuudeksi kääntyä Islamiiin tai kuolla.
10.Hän tulee perustamaan islamilaisen Sharia-lain kautta koko maapallon.
11.Hän tulee tappamaan Anti-Kristuksen ja hänen kannattajansa, jotka muodostuvat suureksi osaksi juutalaisista ja naisista.
12.Hän tulee pysymään maan päällä pyöreästi neljäkymmentä vuotta, jonka aikana hän tulee menemään naimisiin, saamaan lapsia ja kuolemaan.
Kuten tästä selvästi näemme, muslimi-Jeesus on sekä luonteensa että toimintansa perusteella täysin erilainen kuin raamatullinen Jeesus. Sen sijaan, että tulisi hallitsemaan Kuninkaana ja Messiaana Jerusalemista koko maailmaa, Jeesus sen sijaan käännyttää maailman Islamin uskoon ja tappa ne, jotka kieltäytyvät siitä. Sen sijaan, että Hän tulisi pelastamaan ja vapauttamaan uskolliset kristityt ja juutalaiset, hän tulee tappamaan ja teurastamaan heidät.
Mitä Koraani sanoo asiasta:
Suura 5:72-75
72. He, jotka pilkkaavat, sanovat: ”(Allah) on Kristus Marian poika.” Mutta Kristus sanoi: ”Oi Israelin lapset! Palvelkaa Allahia, minun Herraani ja teidän Herraanne.” Kuka tahansa palvelee muuta Jumalaa kuin Allahia – Allah estää häneltä pääsyn puutarhaan, ja Tuli tulee hänen asuinpaikaksensa. Väärintekijöille ei tule olemaan mitään apua.
*
73. He, jotka pilkkaavat, sanovat: Allah on yksi kolmesta Kolminaisuudessa: sillä ei ole muuta Jumalaa kuin Allah. Jos he eivät luovu (pilkkaamisen) sanasta, totisesti tuskallinen rangaistus lankeaa näiden pilkkaajien keskuuteen.
*
74. Miksi he eivät käänny Allahin puoleen ja etsi Hänen anteeksiantamustaan? Sillä Allah on anteeksiantavainen, mitä armahtavaisin.
*
75. Kristus Marian poika ei ollut muuta kuin yksi apostoli; ennen häntä oli monia apostoleita. Hänen äitinsä olui totuuden nainen. Heidän täytyi molempien syödä jokapäiväistä ruokaa. Katsokaa kuinka Allah tekee merkkinsä selväksi heille; kuitenkin katsokaa, niitä keinoja, joilla heidät houkutellaan pois totuudesta!
Hadith 4:657:
Hadithista voimme lukea lukea heidän sanovan, että Jeesus ei ollut Jumala, vaan vanhurskas mies, ja tulee tuomitsemaan kristittyjä, jotka uskovat eri tavalla.

”Allah on pettäjistä paras.” Jeesus Nasaretilainen on historiallinen henkilö. Koraanin Issa on epähistoriallinen kuvitelma.
Mutta ero islaminuskoisiin nähden on se, että he tappavat ja kuolevat kuvitelmansa puolesta.
   
         
27.11.2009 Al-Quds Al-Arabi Lontoo/Memri   Iranin vakinainen armeija taistelee Houthi-kapinallisten kaavuissa


Iran saa Kansainväliseltä Atomienergiakomissiolta lyönnin vasten kasvoja
Piirtäjä: Jihad Awartani
Lähde: Al-Watan Saudi Arabia 29.11.2009

YK:n Turvallisuusneuvosto tuomitsi perjantaina Iranin yhteistyöhaluttomuuden voimakkain sanoin. Teheran vastasi ryhtymällä sotilaallisiksi katsottuihin toimenpiteisiin USA:ta ja Englantia vastaan ilmoittamalla, että se ryhtyy entistä tehokkaammin tukemaan al-Qaedaa ja muita terroristijärjestojä niiden USA:n vastaisessa taistelussa. Tämä oli selvä isku Obaman hallinnolle, joka luuli, että Iran ryhtyy vastaiskuun ainoastaan, jos sitä vastaan hyökätään. Lisäksi Iran ilmoitti käynnistävänsä kymmenen uutta uraanin rikastamoa, joista viisi avataan välittömästl.
Saudi Arabia
Perjantaina Saudi Arabia lähetti hätäisen avunpyynnön naapurimailleen pyytämällä Bahrainia, Qataria, Pakistania ja Jordaniaa lähettämään erikoisjoukkoja auttamaan Houtheja vastaan käydyssä sodassa. Saudi Arabia on äskettäin ilmoittanut, että Houthien joukoissa on myös Iranin sotilaita.
   
         
26.11.2009
  Yhdysvaltain Kiitospäivän aattona Obama Hussein julkaisee Hadzi-tervehdyksen maailman muslimeille


Eid –ul- Adha-rituaali

Valkoisen Talon julkaisema Obaman tervehdys kuuluu seuraavasti:
Thanks to Gramfan
Michelle ja Minä haluamme lähettää parhaimmat terveisemme kaikille niille, jotka suorittavat Hajj´in (pyhiinvaelluksen) tänä vuonna sekä Amerikan muslimeille ja kaikkialla maailmassa, jotka ovat juhlimassa Eid-ul-Adha´a. Hadzin ja Eid-ul-Adhan rituaalit muistuttavat meitä Aabrahamin juurista, jotka ovat jakautuneet maailman kolmen pääuskonnon kesken.
Hadzin ( Hajj äännetään Hadzi) aikana tapahtuu maailman suurin ja moninaisin kokoontuminen, jonka aikana kolme miljoonaa muslimia kaikista kansankerroksista – mukaan lukien tuhansittain Amerikan muslimeja – seisovat rukouksessa Arafatin vuorella. Seuraavana päivänä muslimit kautta maailman juhlivat Eid-ul-Adhaa ja jakavat ruokaa kaikkein kurjimmille kunnioittaakseen Aabrahamin halukkuutta uhrata poikansa totellakseen Jumalaa.
Tänä vuonna olen erityisen hyvillä mielin, että Lääkintähallitus on osallistunut Saudien Terveysministeriön kanssa estääkseen ja rajoittaakseen H1N1-viruksen leviämistä Hadzin aikana. Yhteistyö H1N1:tä vastaan taistelemiseksi on yksi niistä keinoista, joilla toteutamme hallitukseni sitoutumista yhteistyöhön molemminpuolisten etujen ajamiseksi.
Amerikan kansan puolesta haluamme ojentaa terveisemme tämän Hadzi-kauden aikana.
Eid Mubarak

   
         
25.11.2009 Egypt Today/Tundra Tabloid   Egyptiläinen lehti ylistää Suomea muslimien paratiisina
Nyt laivalasteittain muslimeja Suomeen!Egyptiläinen lehti Egypt Today kertoo tämän päivän numerossaan, että Suomi on muslimien toivemaa johtuen Suomen johtajien itsemurhahakuisesta rajattomasta suvaitsevaisuudesta suvaitsemattomuutta kohtaan.


Suomen Shangri La

Suomessa on tällä hetkellä 40 000 muslimia ja 40 moskeijaa. 20 vuoden aikana on 2000 suomalaista kääntynyt Islamin uskoon.
   
         
24.11.2009 Debka File   Iranin tukemat Houthi-kapinalliset ovat hyökänneet Saudi Arabiaa vastaan
Saudi Arabia on pyytänyt Jordanialta sotilaallista apua


Jordanian eliittijoukot taistelevat nyt Iranin tukemia kapinallisia vastaan

Jemenin konflikti on nopeasti kehittymässä Abdullah Salah´in hallitusta vastaan syntyneestä Houthi-kapinasta laajaksi alueelliseksi konfliktiksi vetäen mukaansa Saudi Arabian ja Egyptin päätoimijoina ja lisääntyvässä määrin myös Yhdysvallat, joka on joutumassa suoraan yhteenottoon kapinallisten sponsorin Iranin kanssa.
Tiedustelulähteet kertovat, että viikonloppuna Aegis-luokan risteilijä USS Chosin määrättiin yhdistetyn iskuryhmä 151:n lippulaivaksi, joka partioi Adenin lahdella ja Punaisella Merellä.


Jemenin rannikolla oleva USS Chosin joutumassa yhteenottoon Iranin laivaston kanssa

Tähän signaaliin vastasi Iranin laivaston komentaja Amiraali Habibollah Sayyari maanantaina 23.11.2009, että Ghadir-luokan sukellusveneet liittyvät yhteen neljän Iranin sota-aluksen kanssa, jotka ovat jo asemissa Jemenin rannikolla. Hän ei sanonut, kuinka monta sukellusvenettä on tehtävään määrätty.
Ghadir on pienoissukellusvene, joka on Teheranin kertoman mukaan niin hiljainen, että harhauttaa parhaimmatkin USA:n tutkat. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näitä minisukellusveneitä käytetään Persian lahden ulkopuolella suoraan toimintaan USA:n laivastoa vastaan samoin kuin Saudien merivoimia vastaan. Molemmat saartavat Jemenin rannikkoa estääkseen Iranin asetoimitukset kapinallisille.


Jordania


Vastauksena Saudien kuninkaan Abdullahin vetoomukselle Jordanian monarkki lähetti kiireesti armeijansa eliittiyksikön Royal Special Force´n, jossa 2000 kommandosotilasta auttamaan, jotta Saudit saisivat karkotettua jemeniläiset Houthi-kapinalliset, jotka hyökkäsivät öljyvaltakuntaa vastaan aiemmin tässä kuussa.
Jordanian joukot taistelevat nyt Jemeniläisiä hyökkääjiä vastaan, jotka pitävät hallussaan Jebel Dukhanin sektoria. joka on Saudien eteläisen Jizanin alueen ja Pohjois-Jemenin välissä.
Päivä toisensa jälkeen Saudien joukot, joita tukevat tykistö, merivoimat, tankit, insinöörijoukot ja ilmavoimien F-15 ja Tornado-koneet yhdessä Jemenin armeijan kanssa ovat taistelleet karkottaakseen tunkeutujat jylhiltä vuorilta, jotka kohoavat 3000 metrin korkeuteen aution maiseman ylle ilman mitään teitä. Heidät lyödään toistuvasti takaisin. Jemeniläiset kapinalliset ovat kylväneet kapeisiin vuorisoliin tuhansittain nerokkaita miinoituksia.
Jo hyökkäyksensä alkaessa Jordanian joukot menettivät kaatuneita ja haavoittuneita. Tämä on heidän ensimmäinen taistelukokemuksensa Hashemiittien Kuningaskunnan ulkopuolella sitten 1960-luvun. Varmasti ensimmäinen kerta, kun he ovat kohdanneet Iranin tukemia taistelijoita.
Hashemiittien kuningas Abdullah II lähetti joukkonsa vastauksena Saudien kuninkaalta Abdullahilta 16. marraskuuta saamaansa kiireelliseen puheluun, jossa hän vetosi saadakseen Jordanian armeijalta tukea Saudien pyrkimykseen puhdistaa etelärajansa jemeniläisistä tunkeutujista. Jemenin sisällissotaan on näin syntynyt laaja Arabivaltioiden keskinäinen ulottuvuus.

   
         
21.11.2009 Hadith Anas/Winds of Jihad/Haaretz   Fatah on julistanut aloittavansa kolmannen Intifadan


Fatahin Keskuskomitean virkailijat ilmoittivat Nasaretissa ilmestyvässä Hadith Anas-päivälehdessä, että Fatah teki viime elokuussa Bethlehemissä kokoontuneessa kuudennessa konventiossaan päätöksen kolmannen intifadan aloittamisesta.
Fatah = PLO = Palestiinan Itsehallinto.

   
         
9.11.2009 Debka File   Iran etenee kahdella menetelmällä valmistaakseen ydinpommin: Uraanipohjainen ja PlutoniumpohjainenLokakuussa Iranissa käyneet YK:n tutkijat totesivat Iranin käynnistäneen kaksoisprosessin ydinpommin valmistamiseksi: he rekisteröivät kuumeisen aktiivisuuden plutoniumin tuotannossa Isfahanissa vaihtoehtona Fordon uraanin rikastamislaitokselle lähellä Qomia.
IAEA:n asiantuntijat löysivät 30 tonnia raskasta vettä kätkettynä 600:aan tankkiin, joissa jokaisessa on 13 gallonaa sen raportin mukaan, jonka he luovuttivat viime viikolla päämajaansa Wienissä.
Tankkien muodon ja muiden indikaattoreiden mukaan asiantuntijat päättelivät, että tämä varasto ei ollut tullut Arakin raskasvesitehtaasta, vaan se oli tuontitavaraa. Tonnit määrittävät sen energiamäärän, joka pommista sen räjähtäessä vapautuu. Ydinpommien voima ja tyypit määritellään kilotonneina tai megatonneina. Se amerikkalainen ydinpommi, joka pudotettiin Hiroshimaan Toisessa Maailmansodassa vastasi 20 kilotonnia TNT:tä. Tämän standardin mukaan Isfahanista löydetty raskaan veden määrä riittäisi ainakin yhden plutoniumpommin valmistamiseen, kun rakenteilla oleva plutoniumreaktori lähellä Arakin raskasvesitehdasta valmistuu.
Raskasta vettä ei valmisteta siviilikäyttöä varten, vaan sitä käytetään tritiumin valmistukseen. Tritium vahvistaa ydinkärkien räjähdysvoimaa. Suurien raskasvesimäärien löytyminen Isfahanissa vahvistaa Iranin ydinohjelmaa koskevat epäilyt kolmessa suhteessa.
1. Fordon laitoksen pitkäaikainen salaaminen kertoo YK:n tarkastajille, että Iranilla on monia muitakin salassa pidettyjä ydinlaitoksia maassa. Raskasvesivaraston löytyminen vahvisti edelleen, että Teheran työskentelee kiivaasti saadakseen ydinasekapasiteetin useammalla kuin yhdellä menetelmällä ja ylimääräisissä salaisissa paikoissa.
2 .IAEA haluaa tietää, kuka myy Iranille raskasta vettä rikkoen Turvallisuusneuvoston päätöksiä, jotka kieltävät ydinmateriaalin myynnin tai viennin Iranille.
Se tosiasia, että joku hallitus tai ulkopuolinen yhteisö haluaa vastustaa YK:n päätöksiä, osoittaa että kansainväliset pakotteet eivät pysty pysäyttämään Iranin pyrkimystä ydinaseen saamiseksi, vaikka oletettaisiin että presidentti Barack Obama saisi Venäjän ja Kiinan tuen sellaisille rangaistuksille. Tätä tukea ei ole tähän asti myönnetty.
Lähteemme Wienistä kertovat, että 10. marraskuuta 2009 IAEA:n johtaja Mohamed Elbaradei lähetti Iranin Ydinenergiakomitealle vaatimuksen, että se vahvistaisi raskaan veden olemassaolon ja antaisi täydellisen selityksen sen alkuperästä. Teheran ei ole vielä vastannut.
3. Raskasvesitankkien olemassaolo Isfahanissa on lisätodiste siihen, että Arakin reaktori on tarkoitettu sotilaallisiin tarkoituksiin, eikä ole rauhanomainen laitos, kuten Teheran väittää.
   
         
15.11.2009   Oba-Mao Kiinassa


(Eräs pekingiläinen kauppias halusi hyödyntää Obamaa kaupallisesti. Liu Mingjie kehitti Oba Mao-teepaidat, joissa Obama pitää yllään punakaartien univormua. Punakaartit aiheuttivat Kulttuurivallankumouksen aikana kaaoksen Kiinassa.)
   
         
15.11.2009 Jerusalem Post/Debka File   Yhdysvallat ja Venäjä: Iranin armonaika alkaa loppumaan
Iran kaivaa kuumeisesti uusia ohjussiiloja
Iranilla on nyt kolmivaiheinen Ghauri 3 ydinkärjellä varustettu ohjus


Iranin presidentti katselee huolestuneena olkansa yli lähestyvää hyökkäystä
Yhdysvallat takavarikoi yhteensä 500 miljoonan USA:n dollarin arvosta iranilaista omaisuutta New Yorkissä, Marylandissa, Kaliforniassa ja Houstonissa. Takavarikko käsittää islamilaisia keskuksia mukaan lukien kouluja, neljä moskeijaa, Manhattanilla sijaitsevan 36-kerroksisen pilvenpiirtäjän, 100 eekkeriä = 404700 aaria maata Virginiassa sekä pankkitilejä. Omaisuus kuuluu muodollisesti ALAVI-säätiölle, jonka toimialaksi on merkitty hyväntekeväisyys. Kyseessä on Yhdysvaltain historian suurin terrorismin vastainen takavarikko. Iranin parlamentin puhemies Ali Larijani on protestoinut jyrkästi takavarikkoa.


Ali Larijani: Iranin parlamentin puhemies ja Iranin ylimmän kansallisen turvallisuusneuvoston jäsen

Iranilaiset kaivavat kuumeisesti uusia ohjussiiloja keskisessä ja läntisessä Iranissa valmistautuessaan USA:n tai Israelin hyökkäykseen heidän ydinaselaitoksiaan vastaan. Läntiset lähteet ovat huomanneet, että he rakentavat enemmän siiloasemia kuin heillä on toimintavalmiita ohjuspattereita hämätäkseen vihollisiaan todellisten ohjuspatterien sijainnista. Valesiilot on varustettu täydellisesti ilmapuolustuksella mukaan lukien ilmatorjuntaohjukset, jotka ovat myös pahvisia.
Ne komentajat, jotka johtivat kaksi viikkoa kestänyttä USA.n ja Israelin yhteistä Juniper Cobra 10, yhteissotaharjoitusta tiesivät kaiken Iranin kiihtyneestä ohjussiiloprojektista. Sitä johtavat Iranin Vallankumouskaartin Joukot, jotka ovat vastuussa Iranin ohjusohjelmasta.
Iranilaiset työskentelevät yhtä kiihkeästi muuttaakseen Shehab-3, Shehab-4 ja Sajil-2 ohjukset ballistisiksi ohjuksiksi. Heillä on myös neljäs salainen ICBM = mannertenvälinen ohjus, jonka uskotaan olevan suunnitellun kantamaan ydinkärki. Sen uskotaan olevan rakennetun pakistanilaisen Ghauri 3- ohjuksen pohjalle. Ghauri 3 on kolmivaiheinen kiinteää polttoainetta käyttävä ohjus, jonka kantomatka on 3000 km. Jos he saavat tämän salaisen aseen sarjatuotantoon, se on Iranin asearsenaalin ensimmäinen kolmivaiheinen ohjus.
   
         
11.11.2009 klo 10.33 Debka File   Turkki on solminut sotilasliiton Iranin kanssa


Läheiset ystävät: Turkin pääministeri ja Iranin presidentti

Teheranissa 28. lokakuuta 2009 käymiensä neuvottelujen salaisessa pöytäkirjassa Turkin pääministeri Tayyep Recep Erdogan ja Iranin presidentti Mahmoud Ahmadinejad sopivat sotilaallisesta yhteistyöstä, jossa Turkin pääministeri lupasi Iranille Turkin sotilastiedustelun apua ja ilmavoimien apua mahdollista Israelin hyökkäystä Iranin ydinasekohteita vastaan.
Turkki on sitoutunut antamaan tiedusteludataa Teheranille Israelin mahdollisista valmisteluista iskua varten ja USA:n sotilaallisista liikkeistä Lähi-Idässä antaakseen selusta-apua. Turkin ja Iranin sotilasspesialistit viimeistelivät yksityiskohdat Istanbulissa 9. marraskuuta 2009. Iranin presidentti oli Turkin vieraana Islamilaisten maiden konferenssissa. – Myös presidentti Barack Obama osallistui Islamilaisten maiden konferenssiin jääden pois Berliinin muurin sortumisen 20-vuotisjuhlallisuuksista.
Turkin pääministeri ei ole ainoastaan haudannut hänen maansa pitkäaikaista sotilas- ja tiedusteluyhteistyötä Israelin kanssa, vaan tehnyt täyskäännöksen asettuen Israelin viholliseksi. Turkki on sitoutunut toimittamaan tietoa tarkkailupisteiltä ympäri Israelin rajoja: Hamasilta lounaasta Gazassa, Syyrialta idässä, Libanonilta pohjoisessa ja nyt Turkilta luoteessa. Teheran on saartanut Israelin ennakkovaroitusjärjestelmällä lähestyvän Israelin iskun varalta sekä Amerikan tuki-iskua vastaan – Turkki on nyt myös asettunut USA:n vastaiseen rintamaan!
Turkin ja Iranin välinen sotilasliitto on tyrmännyt Washingtonin ja Jerusalemin täydellisellä shokilla! Heidän tiedustelunsa ei ollut etukäteen varoittanut heitä Erdoganin halukkuudesta liittoutua Iranin kanssa.
   
         
09.11.2009 Winds of Jihad   Saudien ” Rauhan suunnitelma”

Saudi Arabian armeija on ylittänyt Jemenin rajan ja hyökkää Houti-kapinallisia vastaan pohjoisesta käsin


Saudi Arabian hävittäjiä Jemenin yllä


Saudien joukot ryhmittyvät lähellä Jemenin rajaa


   
         
05.11.2009 Intelligence and Terrorism Information Center   Kaapatun Hizbollahin aselaivan aselastiKatso kuvat tästä!

   
         
05.11.2009 Al-Jazeera TV – Qatar/Memri TV  
Egypti vastaa Ahmadinejadin haasteeseen:
Israel tullaan varmasti tuhoamaan
Egyptin entinen yleisesikunnan päällikkö Sa´ad Al-Din Shazli


kertoo Al-Jazeera TV:n haatattelussa Qatarissa 14.09.2009, että hän on varma siitä, että Israel tullaan tuhoamaan. ”Tullaan näkemään vielä monta sotaa arabien ja Israelin välillä, mutta arabit tulevat varmasti tuhoamaan Israelin. Usko Allahiin ja Koraaniin takaa sen.”
Katso tästä hänen haastattelunsa
   
         
01.11.2009 Telegraph co.UK.
Varsovasta Matthew Day
  Venäjä harjoittelee ydinohjushyökkäystä Puolaa vastaan


Venäläinen tankki hyökkäyksessä Georgiassa.
Foto: Getty Images

Venäjän Armeija on pitänyt syyskuussa 2009 sotaharjoituksen, jossa simuloitiin ydinohjusten ampumista Puolaan ja joukot harjoittelivat hyökkäystä amfibioaluksilla maan rannikolle.
Puolan johtava uutispäivälehti Wyprost kertoi, että harjoitus toteutettiin yhdessä Valko-Venäjän sotilaiden kanssa. Harjoitus tapahtui syyskuussa ja siihen osallistui 13 000 Venäjän ja Valko-Venäjän sotilasta.
Harjoituksista käytettiin koodinimeä ”West” ja se luokiteltiin virallisesti ”puolustukselliseksi”, mutta monet operaatioista olivat luonteeltaan hyökkääviä.
Venäjän Ilmavoimat harjoitteli käyttäen ydinasearsenaaliaan, jota sillä on Kaliningradissa ja joka on Venäjän enklaavi ja oli ennen Toista Maailmansotaa Saksan Itä-Preussi. Kaliningradin alue rajoittuu Puolaan. Puna Armeija ryntäsi ”Puolan” rannikolle ja hyökkäsi kaasujohtoa vastaan.
Operaatioon sisältyi kansallisen vähemmistön kansannousun tukahduttaminen Valko-Venäjällä – maalla on merkittävä puolalainen väestö, jolla on kireät välit Valko-Venäjän autoritaarisen hallituksen kanssa.
Puolalainen kansanedustaja Karol Karski on protestoinut Venäjän sotaharjoituksista Euroopan Komissiolle.
   
         
04.11.2009 Jerusalem Post/Debka File   Yhdistetty israelilais-amerikkalainen laivasto-osasto kaappasi varhain keskiviikkoaamuna Hizbollahin aselaivan Väilemerellä


Kaapattu Hizbollahin aselaiva Francop

Israelilainen merikommando-osasto Shayetet kaappasi varhain keskiviikkoaamuna lähellä Kyprosta, 100 merimailia länteen Israelin rannikosta iranilaisen Antiguan lipun alla purjehtineen Francop-nimisen laivan, joka oli kuljettamassa aseita Hizbollahille.


Israelin Merivoimien pikavene

Francop on 140 m pitkä saksalainen alus, jonka kapteeni on puolalainen. Se oli kuljettamassa satoja tonneja aseita, iranilaisvalmisteisia tuliaseita, olalta ammuttavia ohjuksia, panssarintorjuntaohjuksia ja ilmatorjuntaohjuksia. Jos ne olisivat päätyneet Hizbollahille, strateginen tasapaino olisi muuttunut ratkaisevasti.
Laiva lähti liikkeelle viime viikon puolivälissä Kishin saarelta Bandar Abbasisssa. USA:n satelliitit löysivät sen, kun se purjehti ulos Hormuzin Salmesta Omanin Lahdelle. Amerikkalainen ohjusristeilijä USS Anzio amerikkalaisesta Iskuryhmä – Task Force- 151:stä varjosti aselaivaa, kun se purjehti Adenin Lahdelle ja Punaiselle Merelle. Tämä iskuryhmä johtaa merirosvojen vastaista operaatiota sekä seuraa Iranin salakuljetusyrityksiä. Sitä johtaa kontra-amiraali Scott Sanders.


Israelin Merivoimien tykkiveneitä

Israelin tiedustelupalvelulle, merivoimille ja ilmavoimille ilmoitettiin aluksen liikkeistä mukaan lukien arvioitu kulkuaika Suezin kanavan läpi ja saapuminen Välimerelle.
Teheran ja Hizbollah tiesivät, että alus oli löydetty ja odottivat sen kaappausta, mutta eivät tienneet, kuka tekee sen.
Francop päätetiin kaapata vasta muutamia tunteja Israelin ja USA:n yhteisen suursotaharjoituksen Juniper-Cobran jälkeen. Washington oli haluton ryhtymään suoraan sotilaalliseen toimintaan iranilaista kohdetta vastaan niin kauan kuin ydinaseneuvotteluista oli vielä toivoa, jotta Teheran ei provosoituisi. Siksi tehtävä jätettiin israelilaiselle kommandolle, joka toi sen Israelin meritukikohtaan Ashdodissa tarkempia tutkimuksia varten. Laivan miehistö ei tehnyt kaapattaessa vastarintaa.
   
26.01.2008 Jerusalem Post   Iran on ohittanut ydinaseensa kehittelyssä ns. Manhattan vaiheen

Puolustusministeri Ehud Barak lausui tänään, että Iran on ohittanut ydinaseensa kehittelyssä ns. Manhattan vaiheen eli se on jo hyvää vauhtia rakentamassa ydinpommia. On vain ajan kysymys, milloin se on valmis ja Iran alkaa jakaa sitä terroristeille.


Iranin Raaka Islam
George Hassan


Iranilainen kirjailija George Hassan kertoo vasta ilmestyneessä kirjassaan, että pieni arabivähemmistö hallitsee Irania ja sortaa iranilaisia. Arabivähemmistö haluaa saada aikaan massiivisen maailmansodan ja tappaa massiivisesti ihmisä maapallolla valmistaessaan kahdennentoista Imaamin paluuta.
   
         
26.1.2008 Jerusalem Post   Hamasin terroristit haavoittivat Rafahin läpimurtoaukossa lauantaina 36:tta egyptiläistä rajavartijaa. Osa heistä makaa sairaalassa kuoleman kielissä. Egyptiläiset eivät vastanneet Hamasin tuleen.    
         
27.01.2008 Atlas Shrugs   Kuvia kansainvälisenä Holokaustin muistopäivänä 27.01.2008
Jerusalemin suurmufti Haj Amin el-Hussein neuvotteluissa Hitlerin kanssa


"Muslims responded to the call of Muslim leaders and joined our side because of their hatred of our joint Jewish-English-Bolshevik enemies, and because of their belief and respect for, above all -- Our Fuehrer."

Himmler puhuu: "Muslimit vastasivat Muslimijohtajien kutsuun ja liittyivät meidän puolellemme johtuen heidän vihastaan meidän yhteisiä juutalais-englantilas-bolshevikkivihollisiamme vastaan ja sen johdosta, että he ennenkaikkea uskoivat --meidän Führeriimme ja arvostivat häntä."
   
         
29.01.2008 Atlas Shrugs/Spiegel Online   Sisäkuvia Hamasin rakettitehtaasta Gazassa

"Ihania ihmisiä"In a shed somewhere in the north of the Gaza Strip a group of young men build Qassam rockets at night.
Vajassa jossakin Gazan kaistan pohjoisosassa ryhmä nuoria miehiä rakentaa Kassam-raketteja yöllä.


Different sized rockets are produced, the biggest can reach distances of up to nine kilometers. They are being produced to be fired into Israel.
Erikokoisia raketteja valmistetaan, suurimmat kykenevät lentämään jopa yhdeksän kilometriä. Niitä valmistetaan ammuttavaksi Israelia vastaan.


Explosive substance: The warhead is filled with TNT.
Räjähdysainemateriaali: taistelukärki on täytetty TNT:llä.


The fertilizer that is used to produce the rocket fuel comes from Israel, as the Hebrew writing on the bags shows.
Lannoitteet, joita käytetään rakettien valmistamiseksi, tulevat Israelista, kuten ylläolevisssa säkeissä oleva hepreankielinen kirjoitus osoittaa.


The militants mix together glucose sirup with sieved fertilizer. They use kitchen scales to weigh the ingredients.
Sotarikolliset sekoittavat yhteen glukoosisiirappia, johon siivilöidään lannoitteita. He käyttävät keittiömittoja punnitakseen ainesosia.


It takes half an hour to prepare the rocket fuel on the gas cooker. One of the team tests a spoonful of rocket fuel.
Kestää puoli tuntia valmistaa rakettipolttoainetta kaasukeittimellä. Yksi ryhmistä testaa lusikallista rakettipolttoainetta.


The militants use walkie-talkies to keep in touch with their comrades who are guarding the rocket factory.
Sotarikolliset käyttävät käsipuhelimia pitääkseen yhteyttä tovereihinmsa, jotka vartioivat rakettitehdasta.


Each nightshift lasts about six hours. The men take breaks for cigarettes and tea.
Kukin yövuoro kestää noin kuusi tuntia. Miehet pitävät tupakka- ja teetaukoja.


The rocket fuel is poured into a plastic tube, where it cools and hardens. That tube is then cut away and the fuel cylinder is inserted into the Qassam shell. A detonator is placed in the mixture. The men can make up to 100 rockets a night.
Rakettipolttoaine vuodatetaan muovituubeihin, joissa se jäähtyy ja kovenee. Tuubi leikataan sitten pois ja polttoainesylinteri sijoitetaan Kassamin hylsyyn. Sytytin pistetaan sekoituksen sisään. Miehet pystyvät valmistamaan 100 rakettia yössä.
Raketit ammutaan umpimähkään kohti Israelia. Niitä ei kyetä millään tavalla ohjaamaan. Ne suunnnataan kohti siviilikohteita, mikä tekee ammunnasta sotarikoksen.
   
         
02.02.2008 ZNN by Ami Isseroff   Historian synkkä juutalaisviha tekee paluuta kristilliseen kirkkoon

1. Holokaustin opetusten pohdiskelua by Sr. Ruth Lauff, O.P., Esq.

Eräässä uudessa kirjassa, joka on omistettu kokonaan raamatulliselle käskylle: "Rakasta lähimmäistäsi", kirjoittaja kokee käskyn tarkoittavan, että jos sinä väet vääryyden jatkuvan, sinun täytyy tehdä jotakin tai muuten sinä tulet osalliseksi rikokseen.

Antisemitismi elää ja voi hyvin, vaikkakin uudessa ja petollisessa muodossa. Se, mitä me näemme kansainvälisessä yhteisössä ja monissa uskonnollisissa piireissä, on heltymätöntä ja melkein pakkomielteenomaista Israeliin valtioon kohdistuvaa kritiikkiä ja yksipuolista tuomitsemista. Tämä iskee päällemme samana vanhana juutalaisvihan syntinä, joka on kääritty uuteen poliittisesti korrektiin käärepaperiin.

Se, että Israel joutuu jatkuvasti maailman eettisen mikroskoopin alle, ei ole tasapuolista eikä millään tavoin oikeutettua.
Viime vuonna kävin Jad Vashemissa Jerusalemissa erään ryhmän mukana, joka koostui protestanttisista papeista. Löysin itseni seisomassa jossakin Euroopassa varhain natsiajalla tapahtunutta juutalaisten joukkomurhaa kuvaavan esityksen edessä. Natsit olivat erään juutalaisryhmän ympärillä. Sitten he kutsuivat näiden ei-juutalaiset naapurit paikalle huutamaan ja karjumaan juutalaisille syytöksiä heidän kaikista mahdollisista virheistään eikä ollut väliä, kuinka pieniä ne olivat. Heidän valtaansa annettiin jokainen juutalainen.
Ja minulla oli oppimisen "ahaa-hetki". Yhtäkkinen ja pelottava oivallus. Oivalsin, kuinka tehokas työkalu voisi olla rohkaistaessa mieletöntä vihaa ja väkivaltaa jotakin erityistä kansanryhmää kohtaan. Keskittämällä kiinteästi huomio jonkin erityisen kansanryhmän (tavalllisiin, inhimillisiin) synteihin toinen ryhmä voisi saada rohkaisua noiden ihmisten ankaraan rankaisemiseen tai jopa teurastamiseen.. Ja oivalsin, että tämä voitaisiin tehdä kelle tahansa kansalle yksinkertaisesti soveltamalla sellaista standardia heitä kohtaan, jollaista ei sovelleta kellekään muulle kansalle.

Luin äskettäin 222-sivuisen kirjan , joka oli otsikoitu nimellä "Israel-Palestiina: Lähetystutkimus". Tämän lähetystutkimuksen on kirjoittanut kaksi pappia Yhdistyneestä Metodistikirkosta ja se on julkaistu vuonna 2007. Sen on julkaissut Women' s Division, General Board of Global Ministries of the United Methodist Church. Se on äärimmäisen järkyttävä. Sen lisäksi, että se sisältää vääristyneen historiallisen esityksen toisensa jälkeen ja kaikki tähtää Israelin kuvaamiseksi roistona arabi/Israel-konfliktissa, Lähetystutkimus luonnehtii juutalaisia sotaisina, pöyhkeinä ja agressiivisina, israelilaiset ovat "rasisteja". Se jopa ehdottaa, että uskonnollinen rasismi saattaa olla luonnostaan kuuluvaa juutalaisessa uskonnossa.
Mutta ehkä järkyttävintä Lähetystutkimuksessa on, että se tosiasiallisesti käyttää holokaustia aseena Israelia vastaan viittaamalla siihen, mitä se kutsuu "holokaustitietoisuudeksi", joka on israelilaisen tempperamentin pääluonteenpiirre ja joka sisältää "piilevän hysterian" ja "paranoidisen eristymisen tunteen", joka estää israelilaisia tekemästä rauhaa.


2. Kristilliset rauhanryhmät Hebronissa vetävät yhtä köyttä terroristien kanssa
Ami Isseroff


Kun maailma menee hulluksi, roistoista tulee sankareita ja uhreista tulee roistoja. Niin näyttää olevan Hebronin kristillisten rauhanryhmien nurinkurinen logiikka.

Kfar Etzionin asutus perustettiin uudelleen sen jälkeen, kun Israel oli valloittanut sen Kuuden Päivän sodassa. Vuonna 1948 arabien järjetäytymättömät joukot suorittivat Kfar Etzionin etnisen puhdistuksen Arabilegioonan silmien edessä.

Kyseessä oleva tapahtuma sai alkunsa, kun terroristeihin kuuluvat palestiinalaiset arabit tunkeutuivat asutuksen Jeshivaan. ja alkoivat puukottaa avustajia, jotka hoitivat omia asioitaan. Kaikeksi onneksi palestiinalaiset tulivat kirjastoon, jossa avustajat kokoontuivat, eivätkä luokkahuoneeseen. Terroristien pysäyttäminen on kerrottu ykstyiskohtaisesti Haaretz-lehdessä. Avustaja Elyakim Kovatch onnistui ampumaan kaksi pahantekijää sen jälkeen, kun he olivat hyökänneet ja haavoittaneet kahta avustajaa.

Ajattelin lapsellisuuksissani, että kaikki olisivat kiitollisia siitä, että terroristien hyökkäys oli laannutettu. Jokainen normaali henkilö tunnustaisi, että tämä tapahtuma oli selvää itsepuolustusta. Kuten Kfar Etzionin historiassa kerrotaan jopa kaikkein kiihkeinkin Palestiinan arabien oikeuksien puolustaja osoittaisi ainakin häivähdyksen empatiaa ihmisiä kohtaan, jotka olivat tulleet perustamaan kibbutzin ja kylät, jotka oli tuhottu traagisissa olosuhteissa, uudelleen.

Eittämättä minun rajoitetun käsityskykyni ulkopuolella oli olettaa, että joku muu paitsi psykopaatti voisi kääntää tämän tapahtuman palestiinalaismieliseksi propagandaksi.

Mutta itsensä kristityksi julistanut Kristillinen rauhanryhmä osoitti, kuinka vähän mielikuvitusta minulla oli. Heille siirtolaiset ovat tuskin ihmisiä (Huomaa Kristityt rauhanryhmät eläimellistävät israelilaisia. Heille aseet ovat pahoja paitsi, että jos palestiinalaisilla on niitä ( Anna Jeesukselle aseesi). Aina innokkaana osoittamaan myötätuntoa, KRR:n Dianne Roe meni käymään -- ei hyökkäyksen uhrien luona -- vaan terroristien perheiden luona. Hän kirjoittaa:

Kristilliset Rauhan Ryhmät on aseita vastaan, kantoivatpa niitä sitten sotilaat tai siviilit.

Tämä ei ilmeisistäkään ole totta, koska KRR protestoi katkerasti sitä vastaan, palestiinalaislapset eivät voisi saada leikkiaseita, hyödyllisiä tekemään hämäysterrori-iskuja (Huomaa Anna Jeesukselle aseesi).

Dianne Roe kysyy:

Olettakaa, että miehittäjä ja miehitetty vaihtavat paikkaa. Tapahtuman otsikko voisi olla: Israelilaisen terroriryhmän johtaja tapppaa kaksi Beit Ummarin sotilasta, kun he tunkeutuvat terroristisoluun.
Kyllä niin on Dianne. Ja otsikko antiikin Roomassa saattaisi olla ollut: "Ystävälliset leijonat ottivat hengiltä vaarallisen kristillisen uhkan." Ja natsien lehdessä Volkischer Beobachterissa vuonna 1943 otsikko saattaisi olla ollut: " SS-sankarit ottivat hengiltä vaarallisen juutalaisen solun Warsovan Ghetossa." Luultavasti se oli jotenkin näin. Otsikot Al-Qaedalle sympaattisissa sanomalehdissä 12. syyskuuta 2001 on täytynyt olla jotenkin näin: " Vapaustaistelijat iskevät ankarasti oikeuden puolesta pahoja koirien ja sikojen amerikkalaisia kristittyjä poikia vastaan". Kaikki riippuu "kertojasta" ja "näkökulmasta" eikö totta?

Dianne Roe valittaa väitettyä arabimaiden menetystä juutalaisille siirtokunnille. En ole koskaan kertaakaan nähnyt missään Kristillisten Rauhan Ryhmien tiedotteissä vähäisintäkään vihjausta siitä, että he tietävät, että ainakin jotkut näistä "arabimaista", joille Hebronin ja Gush Etzionin juutalaiset ovat asettuneet, on juutalaisten ostamia monia vuosia sitten., että näissä paikoissa oli juutalaisia yhteisöjä, jotka karkoitettiin ja puhdistettiin etnisesti. En ole myöskään nähnyt mitään vihjausta siihen, että juutalaisilla on oikeus elää ja puolustaa itseään. Kaikki juutalaiset ovat kirottuja Kristillisten Rauhan Ryhmien mukaan. Tämä ei ole rajoittunut aikuisiin. Kun tarkka-ampuja murhasi yhden kuukauden ikäisen pienokaisen, Shalhevet Pasin, Kristillisten Rauhan Ryhmien uutiuskirje mainitsi sivumennen, että terrori-isku oli sattunut, ja keskittyi erään arabin ahdinkoon, joka ei voinut ruokkia kanojaan johtuen seurauksena olleesta ulkonaliikkumiskiellosta. Näiden Nasaretin juutalaisesta siirtokunnasta kotoisin olevan juutalaisen siirtolaisen opetuslasten mukaan olemme syntymästämme saakka kirottuja. Meidän henkemme on vähempiarvoinen kuin tuon Arabin kanojen.

On vaikeata kuvitella, että sellaista turmeltuneisuutta ja vihaa levitetään rakkauden evankeliumin nimessä, mutta kaiken kaikkiaan tämä on perinnäistapa.
   
         
Jerusalem post 3.2.2008   Kun Hamas teki näyttävän läpimurron Gazasta Egyptiin kaataen rajalle olleen teräsmuurin, se toi Gazaan pitkän kantaman ohjuksia, panssarintorjuntaohjuksia ja ilmatorjuntaohjuksia.    
         
03.02.2008 klo 18.04 Debka File  
Shin Betin johtaja raportoi: massoittain korketasoista aseistusta sellaisia kuin pitkän kantaman raketteja, vyöryy Gazaan murretun Siinain rajan läpi

Sisäisen turvallisuuspalvelun johtaja Yuval Diskin varoitti Israelin hallitusta sunnuntaina 3. helmikuuta 2008 , että palestiinalaiset käyttivät hyväkseen kaaosta Gazan ja Siinain välisellä rajalla salakuljettaakseen sisään suuria määriä pitkän kantaman raketteja, panssarintorjunta- ja ilmatorjuntaohjuksia ja räjähteitä ohjuksiin. Satoja palestiinalaisia terroristeja on suunnannut etelään Siinaille. Länsimaisten tiedustelupalvelujen mukaan he ovat levittäytyneet pitkin 220 km pitkää Israelin rajaa.

Lähteet paljastavat luvun, joka on poistettu hallituksen virallisesta kommunikeasta yleisön hermostuttamisen välttämiseksi. Aseistettujen terroristien lukumääräksi on arvioitu suurella Siinain alueella tuhanneksi. Hamas valmisti heidän käyttöönsä ainakin 30 reittiä, kun se lykkäsi kauhakuormaajilla Gazan-Siinain rajan kumoon kymmenen päivää sitten.

Sentähden puolustusministeri Ehud Barak kertoi hallitukselle, että rajaeste täytyy rakentaa kiireisesti kahdessa kohtaa aitaamatonta Isaraelin-Egyptin välistä rajaa - Nitzana' ssa ja Eilatissa.

Hän on kuitenkin liian myöhässä, Olmertin hallitus torjui liian kauan IDF:n upseereiden itsepintaiset vaatimukset aidata raja.. Nyt Egyptin ja Israelin välinen raja on aivan avoin terroristeille ja heille on lahjoitettu turvasatama Siinailla iske-ja-katoa-hyökkäyksiä varten.

Kun Egyptin poliisi epäonnistui pysäyttämään palestiinalaisten ryntäyksen Gazasta viime viikolla, israelilaiset upseerit anoivat lupaa lähettää kolme taisteluhelikopteria, joiden he sanoivat riittävän pysäyttämään ulospääsy ja pitkän kantaman rakettien salakuljetus. Mutta lupa evättiin. Se kiellettiin samalla tavoin kuin ylijohto estettiin ryhtymästä tehokkaaseen sotilasoperaatioon pysäyttämään Hamasin sotakone, kun se vielä oli mahdollista.

Olmertin hallituksen tunaroinnit Gazan suhteen, sotilasasiantuntijat arvioivat, ovat potentiaalisesti vielä tuhoisampia Israelin turvallisuudellekuin konsanaan Libanonin sodan epäonnistunut johto.
   
         
03.02.2008 Maverick News Media   Englannin hallitus on ottanut ensimmäisen askeleen SHARIA-lain voimaansaattamiseksi Englannissa
On säädetty laki moniavioisuudestaLabour-hallitus on hyväksynyt kansakunnan verovarojen käytön moniavioisten perheiden sosiaaliseksi tukemiseksi, mikä mahdollistaa työttömyysturvan laillisen maksamisen moniavioisuutta kannattaville. Moniavioisuus on yksi Sharia-lain elementti, ja tämä laki on säädetty hyödyttämään muslimimiehiä.
   
         
03.02.2008 Maverick News Media   Toinen muslimien langettama kuolemantuomio lyhyen ajan sisällä

Viikko sitten muslimit langettivat kuolemantuomion hollantilaiselle parlamentaarikko Geerd Wildersille. Nyt kuolemantuomio on langetettu englantilaiselle Rochesterin piispalle, joka kertoi, että Englannissa on nyt alueita, joille ei-muslimeilla ei ole menemistä.

Eivät ainoastaan tietyt muslimit ole raivostuneet. Englannin kirkko ei myöskään hyväksy piispan asennetta.

Rochesterin piispa, tri Michael Nazir-Ali, on nyt poliisin vartioimana sen jälkeen, kun hän ja hänen perheensä saivat tappouhkauksia hänen väitettyään, että joistakin osista Britanniaa on tullut alueita, joille ei-muslimeilla ei ole asiaa.
Piispa on saanut osakseen vihaa myös Englannin kirkon hierarkian vanhemmilta jäseniltä Islamia koskevien lausuntojensa vuoksi.

Canterburyn arkkipiispa, tri Rowan Williams, on tehnyt Islamin ensisijaiseksi arkkipiispakunnassaan ja asettanut Muslimi-kristillisen foorumin edistämään uskontojen välisiä suhteitä vuonna 2006.
Eräs vanhempi kirkonmioes kertoi eilenä The Times' ille: "Rochesterin piispa uhkaa tehdä tyhjäksi kaiken, mitä me olemme tehneet."

Tri Nazir-Ali oli Intiassa, kun hänen kotinsa henkilökunta sai joukon puhelinsoittoja, joissa uhattiin hänen perhettänsä ja varoitettiin häntä, että hän ei "eläisi pitkään"., jos hän jatkaisi Islamin kritisointia. Kentin poliisi on antanut hänelle hätänumeron muiden yksilöimättömien suojelutoimenpiteiden lisäksi, ja sanonut että uhkaukset otetaan "vakavasti".

Puhuessaan The Times' ille tri Nazir-Ali, joka kuuluu Kirkon konservatiiviseen evankeeliseen siipeen ja on Britannian ainoa aasialainen piispa, sanoi; " Ironia on siinä, että minulla oli samanlaisia uhkauksia, kun olin piispana Pakistanissa, mutta en koskaan ajatellut, että kohtaisin niitä täällä. Tarkoitukseni on sanoa, että Britannia on kadottanut kristillisen näkynsä, joka on on tarjonnut vieraanvaraisuutta muille."

Hän sanoi, että tämä kritillisen näyn puute on johtanut monikulttuurisuuteen. "Jokainen hyväksyy, että monikulttuurisuudella on ollut tuhoisia seurauksia, ja että syrjintä ja äärimmäisyysilmiöt ovat nousseet tästä."

Tri Nazir-Ali kertoi The Times' ille:"Olen saanut 1000 kirjettä, joista 95% on ollut tukevia. Ei ole mitään syytä kieltämiseen. Meidän täytyy kohdata seuraukset.

Piispa meni vielä pitemmälle viime yönä nettisivulleen postittamassa lausunnossa...

"Tämä on liian laajalle levinnyt ilmiö, jotta se voitaisiin jättää huomioon ottamatta ja ansaitsee asiallisen keskustelun ja väittelyn," piispa sanoi.
"Toistan sen, mitä sanoin aikaisemmassa kommentissani, että kadun syvästi, jos olen loukannut jotakin enkä toivo aiheuttavani loukkausta kenellekään, vähiten muslimiystävilleni, mutta ellemme määrittele tautia, josta kaikki kärsimme, emme kykene löytämään lääkettä"...

Onko olemassa 12-kohtainen ohjelma "taudin" määrittämiseksi (tunnettu myös dhimmitudena)? Länsi kaikkine tosiasioiden kieltäjineen näyttää olevan sellaisen ohjelman suuressa tarpeessa.
   
         
01.02.2008 Joels Trumpet/Siad/Kristeligt Dagblad   Muslimit ovat julistaneet sodan Euroopan alkuperäistä väestöä vastaanKäännös on tanskalaisesta sanomalehdestä Kristeligt Dagblad 11.01.2008. On yllättävää, että viime vuonna Wienissä pidetty Euro-Islam-konferenssi ei ole saanut enempää huomiota, koska konferenssi oli tosiasiassa muslimien sodanjulistus Euroopan alkuperäistä väestöä vastaan.

Viime vuonna pidettiin Wienissä konferenssi niin kutsutusta Euro-Islamista. Siinä tunnetut muslimivaltuutetut muotoilivat tulevaisuuden vision Euroopasta Islamin vallan alla. Tuossa tilaisuudessa Mustafa Ceric, Bosnian Suurmufti kuvaili tulevaa Islamin aikakautta, joka pitäen mallinaan maurilaista Espanjaa ja Osmannien etelä-Eurooppaa korvaisi kristinuskon.

Osallistujien joukossa oli myös kaikkialla läsnäoleva professori Tariq Ramadan. Hän julisti, että suunnitelmat Euroopan islamilaistamisesta täytyy pitää yleisöltä salassa.

He sopivat myös, että ensimmäisenä askeleena on varmistaa Sharia-lain voimaantulo siten, että "ainakin alussa Sharia esitetään rinnakkaisena lainsäädäntönä Euroopan maille". Mitä tulee yksityiskohtiin Sharia-laista, ne täytyy pitää poissa julkisista keskusteluista niin pitkälle kuin mahdollista.

On yllättävää, että nämä konferensissa tehdyt julistukset eivät ole julkisuudessa saaneet paljon huomiota osakseen. Joko sellaiset tulevaisuuden näkymät Islamista näyttävät liian mielikuvituksellisilta tullakseen otetuksi vakavasti tai todellisuus sopii niin huonosti kuvaan Islamista, mikä hallitsee "kaikkitietävää" Euroopan kulttuurieliittiä, että he tukahduttavat sanotun tosiasian.

Tämä koskee myöskin problemaattista professori Tarq Ramadania, jonka julistukset olivat kaikkein huolestuttavimpia. Hän julisti, että hänen todelliset tarkoituksensa Euro-Islamista täytyy pitää yleisöltä salassa. Mikä kummallinen kovaksikeitetty julistus kokouksessa, josta hän tietää, että lehdistö raportoi siitä. Perustaako hän vain aivan kyynisesti laskelmansa "uskottomien" yleiseen tukahduttamismekanismiin?

Vaikka paljon Tariq Ramadania koskevasta rankasta kritiikistä ja hänen versiostaan Euro-Islamista on tehty tunnetuksi, sillä on ollut vain vähän vaikutusta hänen maineeseensa modernina, maltillisena eurooppalaisena muslimina, joka työskentelee vakavasti muslmien rauhanomaisen integraation hyväksi Läntisessä maailmassa. Tariq Ramadan on yhä arvostettu vieras, joka kutsutaan usein virallisiin konferensseihin kaikkialla Euroopassa, varsinkin Skandinaviassa, missä hänelta muun muassa pyydetään konsultointiapua asiantuntijana keinoista, joilla ratkaista muslminuorten radikalisoitumisongelmat; ja hän on hyvin kunnioitettu nuorten, hyvin kasvatettujen tanskalaisten muslimien keskuudessa.

Tultakoon erityisesti mainituksi, että Tariq Ramadanilla on vaikutusta järjestöihin nimeltä "Kriittiset Muslimit", jonka johtaja on Sherin Khankan, ja "Muslimit Vuoropuhelussa", jonka jäseninä on sellaisia tunnettuja henkilöitä kuin Mona Sheikh*), Asmaa Abdol-Hamid*) ja Abdul Wahid Pedersen*).

Muslimien ei ole oikeastaan sallittu asua uskottomien maassa. Ainoastaan, jos he julistavat uskonsa Allahiin ja Muhammediin julkisesti se voidaan sallia. Tämä tarkoittaa käskyä toimia muslimilähetyssaarnajina.
Tämä tehdään ensisijaisesti tekemällä Islamin tunnustuksia ja tekemällä itsenä samanaikaisesti näkyväksi julkisuudessa. Tariq Ramadan ehdottaa myös, että nimen "Sodan Talo", jolla perinteellisesti tarkoitetaan "uskottomien" hallitsemioa alueita, sijasta niitä täytyy nyt kutsua nimellä "Tunnustuksen Talo ". Hän ajattelee tämän nimen ilmaisevan sitä, että siellä on käynnissä islamilainen lähetystyö, eikä todellinen sota. Tariq Ramadanin menetelmä osoittaa tiettyä eroavaisuutta sotaisaan islamilaisuuteen nähden, mutta päämäärä on aivan sama. Molemmat ryhmät haluavat Euroopan Islamin vallan alle. Tariq Ramadan on väkivallan käyttöä vastaan Euroopassa, koska se saattaa pilata mahdollisuudet saattaa Euro-Islam päätökseen. Kuitenkin Tariq Ramadanin lausunnot väkivallan käytöstä islamilaistamisesssa ovat todella hyvin kaksimielisiä.

Qaradawi on Lähi-Idässä yksi vaikutusvaltaisimmista Sunnimuslimien oppineista, jonka nimi on liitetty monien vuosien ajan fanaattiseen järjestöön nimeltä Muslimi Veljeskunta. Tariq Ramadanin isoisä, Hassan al-Banna, perusti tämän vuonna 1928 Egyptissä. Tähän lisätään, että hän on Fatwan ja Tieteen Euroopan Neuvoston tunnettu jäsen, joka yrittää näytellä voim akasta roolia Euroopan Muslimien pääneuvostona. Qaradawi on sanonut, että Islamin päämäärä on valloittaa Eurooppa samoin kuin USA käyttämällä menetelminä islamilainen lähetystyö, propaganda ja saada vaikutusvaltaa painostusryhmien avulla.

On sanottu, että Qaradawi on painanut ratkaisevat sormenjäljet paperiin, jota kutsutaan nimellä "Projekti", vuodelta 1982, joka määrittelee pitkän, yksityiskohtaisen aikataulun (yli 100 vuoden aikajaksolle) Euroopan ja USA:n soluttamiseksi ja lopulliseksi valloittamiseksi. Tämä aikataulu sattuu tarkasti yhteen niiden julistusten kanssa, joita tehtiin Wienin konferenssissa viime vuoden keväällä.

Paperi löydettiin, kun Sveitsissä sijaitsevaan luxuskotiin tehtiin ratsia marraskuussa 2001. Sen omistaja oli Yousseff Nada, Ramadanin perheystävä monien vuosien ajalta, Muslimiveljeskunnan kansainvälinen johtaja, ja Luganossa sijaitsevan Al-Taqwa-pankin toimitusjohtaja, joka kuten siltä näyttää, on rahoittanut al-Qaedan ja Hamasin Islamilaista terrorismia.

Tariq Ramadanin mukaan lähetystehtävä tulee antamaan Euroopan muslimeille takaisin heidän itsetuntonsa, arvoasemansa ja elämän tunteen, joita niin monilla muslimeilla ei ole. Muslimien täytyy tulla ulos itsepuolustuksen asemistaan ja hypätä julkiselle areenalle aktiivisina kansalaisina antamalla muslimien äänen kaikua kansallisissa parlamenteissa vaatien oikeutta. Kun Tariq Ramadan käyttää sanaa oikeus?, täytyy huomata että hän tarkoittaa Islamilaista oikeutta, so. Shariaa. Tämä on Allahin laki, joka hallitsee oikeusasioita, samoin uskonnollisia ja sosiaaliasioita. Myös "Projekti" rohkaisee muslimeita osallistumaan aktiivisina kansalaisina, mikä on soluttautumisen yksi ratkaisevista strategioista.

Tariq Ramadanin rohkaisulla aktiiviseen kansalaisosallistumiseen, tunnustamiseen (lähetyssaarnajiona) ja poliittiseen taisteluun "Islamilaisemman oikeuden" puolesta on ollut hyvin tärkeä merkitys monille nuorille Tanskan muslimeille, jotka kävelevät kaduilla osoittamnalla näinä vuosina innokasta sitoutumistaan uskontoon yleisölle.

Kun Asmaa Abdol-Hamid halusi ehdottomasti käyttää huivia Folketingetissä (Tanskan parlamentti), se oli vain islamilainen poliittinen koekaniini nähdäkseen kuinka pitkälle Islam voi mennä Sharia-lain kanssa. Huivi on yleensä hyvin radikaali Sharian hyväksymisen symboli, ja se leviää kaikkialla, missä tahansa Veljeskunta saa innokkaita kannattajia. Naisten kontrolli on perustavan laatuista poliittiselle Islamille. Tässä yhteydessä on mielenkiitoista huomata "Projektiin" liittyen, että heidän aikatauluunsa kuuluu käyttää Euroopan poliittista vasemmistoa (väliaikaisesti) ensimmäisenä askeleena liittolaisena tiellä Läntisen maailman islamilaistamiseen. Heidän todellisen päämääränsä salaaminen ja kieltäminen on myös selvästi mainittu "Projektissa".

Euro-Islamin alkuperäinen idea. jonka Bassam Tibi, entinen Göttingenin Yliopiston professori esitteli, oli että Islamin pitäisi Euroopassa mukautua eurooppalaisiin demokraattisiin kulttuuriperinteisiin, joiden kautta he voisivat edetä poliittiseen yhteenottoon ja siten pakottaa ottamaan käyttöön Sharia maan lakina. Tariq Ramadan ja Islamo-fasistinen Veljeskunta otti käyttöön idean, mutta käänsi koko asian ylösalaisin sillä tuloksella, että tänään Euro-Islamin kannattajat osoittavat selvästi heidän visionsa Euroopan Islamilaisesta poliittisesta ja uskonnollisesta hallintavallasta.

Mielikuvituksellista? Varmasti, mutta mielituksellinen poliittinen liike on aikaisemminkin yllättänyt Euroopan hänen (naisen) vuoteessaan. Uusi asia on, että näky tulevasta Islamin valloituksesta perustuu siirtolaisuuteen, joka on mittasuhteiltaan niin valtava, että sitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty maailman historiassa. Tosiasiassa Wienin kokous viime vuoden keväällä oli muslimien sodan julistus Euroopan alkuperäisille väestöille. Milloin Euroopan vastuunsa tunteva henkinen ja poliittinen eliitti kykenee näkemään kirjoituksen seinällä? Ehkäpä Euroopan rauniot voidaan vielä kuitenkin estää.

*) Mona Sheikh, Hitzb-ut-Tahrir' in jäsen, jota lehdistö haastattelee usein.

Asmaa Abdol-Hamid, Ehhedslisten' in (poliittinen vasemmistopuolue) jäsen, yritti päästä Tanskan parlamettiin ja sai aikaan yleisössä hälytyskellojen soimisen.

Abdul Wahid Pedersen, tanskalainen, joka kääntyi Islamiin ja josta on tullut Islamin tärkeä agitaattori.
   
         
07.02.2008   Viisi meren alla kulkevaa internetkaapelia Lähi-Idässä katkaistu

Joku taho on tietoisesti katkaissut VIISI lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa kulkevaa Internet kaapelia lähes yhtäaikaa. Kahdesta kohtaa Sea-MeWe kaapeli ja Flag Telecomin kaapelit Alexandriassa, Dubain rannikolla, ja Bandar Abbasissa Iranissa.

   
         
08.02.2008    MUSTA RAAMATTU

Keskiajalla riehuivat Euroopassa ankarat juutalaisvainot. Ne saivat alkunsa, kun paavit käynnistivät ristiretket Pyhän Maan valloittamiseksi takaisin muslimeilta. Vainot huipentuivat ajalla 1300 - 1500 jKr. Juutalaiset karkoitettiin kaikista Keski-Euroopan maista ja ajettiin itään: Puolaan ja Venäjälle sekä heidän omaisuutensa ryöstettiin. Tuona ajankohtana Paavi Alexander VI teetätti ns. Mustan Raamatun juutalaisten leimaamiseksi NOIDIKSI  ja SAATANAN PALVOJIKSI. Teos on VÄÄRENNÖS, jonka ko. paavi väittää olevan juutalaista Kabbalaa.

Tunnettu saarnaaja ja raamattutuntien pitäjä Rebecca Brown levittää Mustan Raamatun väitettä, että kabbalistit ovat Saatanan palvojia.
 
         
08.02.2008 ICEJ/Jerusalem Post   Hamasin ohjussota Israelia vastaan jatkuu Kahteen taloon Sderotissa tuli täysosuma


Kassam on osunut taloon (arkistokuva)


Police officers inspect the damage after a rocket fired by Palestinian terrorists lightly wounded two girls playing outside their home in Kibbutz Be'eri.
Photo: AP

Poliisit tutkivat vaurioita sen jälkeen, kun palestiinalaisten ampuma raketti oli haavoittanut kahta kotinsa ulkopuolella leikkinyttä tyttöä Kibbutz Be' eri' issä.

Kahteen taloon Sderotissa tuli täysosuma. myöhään perjantaina aiheuttaen monille ihmisille shokkitilan.
Yksi mies kärsi rintakivuista ja vietiin sairaalaan. Kaksi muuta Sderotin asukasta kärsi lievemmistä vammoista pudottuaan alas etsiessään suojaa raketeilta.
Palestiinmalaiset sanoivat ampuneensa perjantaiaamusta alkaen yli 30 rakettia Israeliin.
Popular Resistence Committee' n Salah-a-Din ryhmä ilmoitti ampuneensa 4 rakettia ja Islamilainen Jihad loput.
Popular Resistence Committee kehoittaa israelilaisia pakenemaan Sderotin alueelta. Kassam-rakettien rumputuli Läntisessä Negevissä laajeni perjantaina, kun 22 rakettia iskeytyi Israeliin varhaisesta aamusta alkaen. Lukuun sisältyy 12 Sderotin kaupunkia kohti ammuttua ja viisi etelään Ashkeloniin ammuttua rakettia. Yksi raketti osui kasvihuoneeseen Negevissä. kaksi Kassamia tuli lähelle lukiota Eshkolin alueella. Kukaan ei loukkaantunut. Lukuisia ihmisiä on joutunut sairaalahoitoon iskujen aiheuttaman shokin vuoksi.
Torstaina noin 20 Kassam-rakettia moukaroi Länsi-Negeviä. Yksi Kassam osui suoraan talon vieressä olevaan autotalliin, jonka johdosta kolme ihmistä joutui shokkiin. Terroristit ampuivat myös 10 krranaatinheittimen ammusta Gazan kaistalta. Kukaan ei loukkaantunut.

Popular Resistance Committee varoitti israelilaisia, että heidän täytyy paeta alueelta: "Se, mitä on tapahtunut tähän mennessä, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä vielä on edessäpäin. Me kehoitamme heitä (israelilaisia) evakuoimaan alueen heidän turvallisuutensa vuoksi ja heidän lastensa turvallisuuden vuoksi," sanoi Abu Abir, vanhempi PRC:n virkailija.
   
         
10.2.2008 Debka file   Hamas ampui lauantaiyönä 39:n raketin keskityksen Sderotiin. 8-vuotiaalta pojalta jouduttiin amputoimaan jalka.    
         
12.2.2008 Jerusalem Post   Tänään vakava välikohtaus persianlahdella. Kaksi strategista raskasta venäläistä pommikonetta lensi lentotukialus Nimitz'in yllä. Toinen niistä oli vain 620 metrin korkeudessa. Amerikkalaiset hävittäjät nousivat ilmaan ja pysäyttivät ne.    
         
12.02.2008 Atlas Shrugs   Al-Qaeda- komentajan päiväkirja

Israelin Uutiset on saanut käsiinsä al-Qaeda-komentajan, Abu-Tariqin päiväkirjan 15.10.2007. Hän toimii Al-Layin ja al-Mashahdah-sektorien komentajana. Päiväkirja on täynnä petturuutta, kavalluksia, pakenemisia ja karkaamisia. Allahin Soturit eivät vaikuta kovin urhoollisilta. Päiväkirja on käännetty arabian kielestä englanniksi.

   
         
26.01.2008 Jerusalem Post   Iran on ohittanut ydinaseensa kehittelyssä ns. Manhattan vaiheen

Puolustusministeri Ehud Barak lausui tänään, että Iran on ohittanut ydinaseensa kehittelyssä ns. Manhattan vaiheen eli se on jo hyvää vauhtia rakentamassa ydinpommia. On vain ajan kysymys, milloin se on valmis ja Iran alkaa jakaa sitä terroristeille.


Iranin Raaka Islam
George Hassan


Iranilainen kirjailija George Hassan kertoo vasta ilmestyneessä kirjassaan, että pieni arabivähemmistö hallitsee Irania ja sortaa iranilaisia. Arabivähemmistö haluaa saada aikaan massiivisen maailmansodan ja tappaa massiivisesti ihmisä maapallolla valmistaessaan kahdennentoista Imaamin paluuta.
   
         
26.1.2008 Jerusalem Post   Hamasin terroristit haavoittivat Rafahin läpimurtoaukossa lauantaina 36:tta egyptiläistä rajavartijaa. Osa heistä makaa sairaalassa kuoleman kielissä. Egyptiläiset eivät vastanneet Hamasin tuleen.    
         
27.01.2008 Atlas Shrugs   Kuvia kansainvälisenä Holokaustin muistopäivänä 27.01.2008
Jerusalemin suurmufti Haj Amin el-Hussein neuvotteluissa Hitlerin kanssa


"Muslims responded to the call of Muslim leaders and joined our side because of their hatred of our joint Jewish-English-Bolshevik enemies, and because of their belief and respect for, above all -- Our Fuehrer."

Himmler puhuu: "Muslimit vastasivat Muslimijohtajien kutsuun ja liittyivät meidän puolellemme johtuen heidän vihastaan meidän yhteisiä juutalais-englantilas-bolshevikkivihollisiamme vastaan ja sen johdosta, että he ennenkaikkea uskoivat --meidän Führeriimme ja arvostivat häntä."
   
         
29.01.2008 Atlas Shrugs/Spiegel Online   Sisäkuvia Hamasin rakettitehtaasta Gazassa

"Ihania ihmisiä"In a shed somewhere in the north of the Gaza Strip a group of young men build Qassam rockets at night.
Vajassa jossakin Gazan kaistan pohjoisosassa ryhmä nuoria miehiä rakentaa Kassam-raketteja yöllä.


Different sized rockets are produced, the biggest can reach distances of up to nine kilometers. They are being produced to be fired into Israel.
Erikokoisia raketteja valmistetaan, suurimmat kykenevät lentämään jopa yhdeksän kilometriä. Niitä valmistetaan ammuttavaksi Israelia vastaan.


Explosive substance: The warhead is filled with TNT.
Räjähdysainemateriaali: taistelukärki on täytetty TNT:llä.


The fertilizer that is used to produce the rocket fuel comes from Israel, as the Hebrew writing on the bags shows.
Lannoitteet, joita käytetään rakettien valmistamiseksi, tulevat Israelista, kuten ylläolevisssa säkeissä oleva hepreankielinen kirjoitus osoittaa.


The militants mix together glucose sirup with sieved fertilizer. They use kitchen scales to weigh the ingredients.
Sotarikolliset sekoittavat yhteen glukoosisiirappia, johon siivilöidään lannoitteita. He käyttävät keittiömittoja punnitakseen ainesosia.


It takes half an hour to prepare the rocket fuel on the gas cooker. One of the team tests a spoonful of rocket fuel.
Kestää puoli tuntia valmistaa rakettipolttoainetta kaasukeittimellä. Yksi ryhmistä testaa lusikallista rakettipolttoainetta.


The militants use walkie-talkies to keep in touch with their comrades who are guarding the rocket factory.
Sotarikolliset käyttävät käsipuhelimia pitääkseen yhteyttä tovereihinmsa, jotka vartioivat rakettitehdasta.


Each nightshift lasts about six hours. The men take breaks for cigarettes and tea.
Kukin yövuoro kestää noin kuusi tuntia. Miehet pitävät tupakka- ja teetaukoja.


The rocket fuel is poured into a plastic tube, where it cools and hardens. That tube is then cut away and the fuel cylinder is inserted into the Qassam shell. A detonator is placed in the mixture. The men can make up to 100 rockets a night.
Rakettipolttoaine vuodatetaan muovituubeihin, joissa se jäähtyy ja kovenee. Tuubi leikataan sitten pois ja polttoainesylinteri sijoitetaan Kassamin hylsyyn. Sytytin pistetaan sekoituksen sisään. Miehet pystyvät valmistamaan 100 rakettia yössä.
Raketit ammutaan umpimähkään kohti Israelia. Niitä ei kyetä millään tavalla ohjaamaan. Ne suunnnataan kohti siviilikohteita, mikä tekee ammunnasta sotarikoksen.
   
         
02.02.2008 ZNN by Ami Isseroff   Historian synkkä juutalaisviha tekee paluuta kristilliseen kirkkoon

1. Holokaustin opetusten pohdiskelua by Sr. Ruth Lauff, O.P., Esq.

Eräässä uudessa kirjassa, joka on omistettu kokonaan raamatulliselle käskylle: "Rakasta lähimmäistäsi", kirjoittaja kokee käskyn tarkoittavan, että jos sinä väet vääryyden jatkuvan, sinun täytyy tehdä jotakin tai muuten sinä tulet osalliseksi rikokseen.

Antisemitismi elää ja voi hyvin, vaikkakin uudessa ja petollisessa muodossa. Se, mitä me näemme kansainvälisessä yhteisössä ja monissa uskonnollisissa piireissä, on heltymätöntä ja melkein pakkomielteenomaista Israeliin valtioon kohdistuvaa kritiikkiä ja yksipuolista tuomitsemista. Tämä iskee päällemme samana vanhana juutalaisvihan syntinä, joka on kääritty uuteen poliittisesti korrektiin käärepaperiin.

Se, että Israel joutuu jatkuvasti maailman eettisen mikroskoopin alle, ei ole tasapuolista eikä millään tavoin oikeutettua.
Viime vuonna kävin Jad Vashemissa Jerusalemissa erään ryhmän mukana, joka koostui protestanttisista papeista. Löysin itseni seisomassa jossakin Euroopassa varhain natsiajalla tapahtunutta juutalaisten joukkomurhaa kuvaavan esityksen edessä. Natsit olivat erään juutalaisryhmän ympärillä. Sitten he kutsuivat näiden ei-juutalaiset naapurit paikalle huutamaan ja karjumaan juutalaisille syytöksiä heidän kaikista mahdollisista virheistään eikä ollut väliä, kuinka pieniä ne olivat. Heidän valtaansa annettiin jokainen juutalainen.
Ja minulla oli oppimisen "ahaa-hetki". Yhtäkkinen ja pelottava oivallus. Oivalsin, kuinka tehokas työkalu voisi olla rohkaistaessa mieletöntä vihaa ja väkivaltaa jotakin erityistä kansanryhmää kohtaan. Keskittämällä kiinteästi huomio jonkin erityisen kansanryhmän (tavalllisiin, inhimillisiin) synteihin toinen ryhmä voisi saada rohkaisua noiden ihmisten ankaraan rankaisemiseen tai jopa teurastamiseen.. Ja oivalsin, että tämä voitaisiin tehdä kelle tahansa kansalle yksinkertaisesti soveltamalla sellaista standardia heitä kohtaan, jollaista ei sovelleta kellekään muulle kansalle.

Luin äskettäin 222-sivuisen kirjan , joka oli otsikoitu nimellä "Israel-Palestiina: Lähetystutkimus". Tämän lähetystutkimuksen on kirjoittanut kaksi pappia Yhdistyneestä Metodistikirkosta ja se on julkaistu vuonna 2007. Sen on julkaissut Women' s Division, General Board of Global Ministries of the United Methodist Church. Se on äärimmäisen järkyttävä. Sen lisäksi, että se sisältää vääristyneen historiallisen esityksen toisensa jälkeen ja kaikki tähtää Israelin kuvaamiseksi roistona arabi/Israel-konfliktissa, Lähetystutkimus luonnehtii juutalaisia sotaisina, pöyhkeinä ja agressiivisina, israelilaiset ovat "rasisteja". Se jopa ehdottaa, että uskonnollinen rasismi saattaa olla luonnostaan kuuluvaa juutalaisessa uskonnossa.
Mutta ehkä järkyttävintä Lähetystutkimuksessa on, että se tosiasiallisesti käyttää holokaustia aseena Israelia vastaan viittaamalla siihen, mitä se kutsuu "holokaustitietoisuudeksi", joka on israelilaisen tempperamentin pääluonteenpiirre ja joka sisältää "piilevän hysterian" ja "paranoidisen eristymisen tunteen", joka estää israelilaisia tekemästä rauhaa.


2. Kristilliset rauhanryhmät Hebronissa vetävät yhtä köyttä terroristien kanssa
Ami Isseroff


Kun maailma menee hulluksi, roistoista tulee sankareita ja uhreista tulee roistoja. Niin näyttää olevan Hebronin kristillisten rauhanryhmien nurinkurinen logiikka.

Kfar Etzionin asutus perustettiin uudelleen sen jälkeen, kun Israel oli valloittanut sen Kuuden Päivän sodassa. Vuonna 1948 arabien järjetäytymättömät joukot suorittivat Kfar Etzionin etnisen puhdistuksen Arabilegioonan silmien edessä.

Kyseessä oleva tapahtuma sai alkunsa, kun terroristeihin kuuluvat palestiinalaiset arabit tunkeutuivat asutuksen Jeshivaan. ja alkoivat puukottaa avustajia, jotka hoitivat omia asioitaan. Kaikeksi onneksi palestiinalaiset tulivat kirjastoon, jossa avustajat kokoontuivat, eivätkä luokkahuoneeseen. Terroristien pysäyttäminen on kerrottu ykstyiskohtaisesti Haaretz-lehdessä. Avustaja Elyakim Kovatch onnistui ampumaan kaksi pahantekijää sen jälkeen, kun he olivat hyökänneet ja haavoittaneet kahta avustajaa.

Ajattelin lapsellisuuksissani, että kaikki olisivat kiitollisia siitä, että terroristien hyökkäys oli laannutettu. Jokainen normaali henkilö tunnustaisi, että tämä tapahtuma oli selvää itsepuolustusta. Kuten Kfar Etzionin historiassa kerrotaan jopa kaikkein kiihkeinkin Palestiinan arabien oikeuksien puolustaja osoittaisi ainakin häivähdyksen empatiaa ihmisiä kohtaan, jotka olivat tulleet perustamaan kibbutzin ja kylät, jotka oli tuhottu traagisissa olosuhteissa, uudelleen.

Eittämättä minun rajoitetun käsityskykyni ulkopuolella oli olettaa, että joku muu paitsi psykopaatti voisi kääntää tämän tapahtuman palestiinalaismieliseksi propagandaksi.

Mutta itsensä kristityksi julistanut Kristillinen rauhanryhmä osoitti, kuinka vähän mielikuvitusta minulla oli. Heille siirtolaiset ovat tuskin ihmisiä (Huomaa Kristityt rauhanryhmät eläimellistävät israelilaisia. Heille aseet ovat pahoja paitsi, että jos palestiinalaisilla on niitä ( Anna Jeesukselle aseesi). Aina innokkaana osoittamaan myötätuntoa, KRR:n Dianne Roe meni käymään -- ei hyökkäyksen uhrien luona -- vaan terroristien perheiden luona. Hän kirjoittaa:

Kristilliset Rauhan Ryhmät on aseita vastaan, kantoivatpa niitä sitten sotilaat tai siviilit.

Tämä ei ilmeisistäkään ole totta, koska KRR protestoi katkerasti sitä vastaan, palestiinalaislapset eivät voisi saada leikkiaseita, hyödyllisiä tekemään hämäysterrori-iskuja (Huomaa Anna Jeesukselle aseesi).

Dianne Roe kysyy:

Olettakaa, että miehittäjä ja miehitetty vaihtavat paikkaa. Tapahtuman otsikko voisi olla: Israelilaisen terroriryhmän johtaja tapppaa kaksi Beit Ummarin sotilasta, kun he tunkeutuvat terroristisoluun.
Kyllä niin on Dianne. Ja otsikko antiikin Roomassa saattaisi olla ollut: "Ystävälliset leijonat ottivat hengiltä vaarallisen kristillisen uhkan." Ja natsien lehdessä Volkischer Beobachterissa vuonna 1943 otsikko saattaisi olla ollut: " SS-sankarit ottivat hengiltä vaarallisen juutalaisen solun Warsovan Ghetossa." Luultavasti se oli jotenkin näin. Otsikot Al-Qaedalle sympaattisissa sanomalehdissä 12. syyskuuta 2001 on täytynyt olla jotenkin näin: " Vapaustaistelijat iskevät ankarasti oikeuden puolesta pahoja koirien ja sikojen amerikkalaisia kristittyjä poikia vastaan". Kaikki riippuu "kertojasta" ja "näkökulmasta" eikö totta?

Dianne Roe valittaa väitettyä arabimaiden menetystä juutalaisille siirtokunnille. En ole koskaan kertaakaan nähnyt missään Kristillisten Rauhan Ryhmien tiedotteissä vähäisintäkään vihjausta siitä, että he tietävät, että ainakin jotkut näistä "arabimaista", joille Hebronin ja Gush Etzionin juutalaiset ovat asettuneet, on juutalaisten ostamia monia vuosia sitten., että näissä paikoissa oli juutalaisia yhteisöjä, jotka karkoitettiin ja puhdistettiin etnisesti. En ole myöskään nähnyt mitään vihjausta siihen, että juutalaisilla on oikeus elää ja puolustaa itseään. Kaikki juutalaiset ovat kirottuja Kristillisten Rauhan Ryhmien mukaan. Tämä ei ole rajoittunut aikuisiin. Kun tarkka-ampuja murhasi yhden kuukauden ikäisen pienokaisen, Shalhevet Pasin, Kristillisten Rauhan Ryhmien uutiuskirje mainitsi sivumennen, että terrori-isku oli sattunut, ja keskittyi erään arabin ahdinkoon, joka ei voinut ruokkia kanojaan johtuen seurauksena olleesta ulkonaliikkumiskiellosta. Näiden Nasaretin juutalaisesta siirtokunnasta kotoisin olevan juutalaisen siirtolaisen opetuslasten mukaan olemme syntymästämme saakka kirottuja. Meidän henkemme on vähempiarvoinen kuin tuon Arabin kanojen.

On vaikeata kuvitella, että sellaista turmeltuneisuutta ja vihaa levitetään rakkauden evankeliumin nimessä, mutta kaiken kaikkiaan tämä on perinnäistapa.
   
         
Jerusalem post 3.2.2008   Kun Hamas teki näyttävän läpimurron Gazasta Egyptiin kaataen rajalle olleen teräsmuurin, se toi Gazaan pitkän kantaman ohjuksia, panssarintorjuntaohjuksia ja ilmatorjuntaohjuksia.    
         
03.02.2008 klo 18.04 Debka File  
Shin Betin johtaja raportoi: massoittain korketasoista aseistusta sellaisia kuin pitkän kantaman raketteja, vyöryy Gazaan murretun Siinain rajan läpi

Sisäisen turvallisuuspalvelun johtaja Yuval Diskin varoitti Israelin hallitusta sunnuntaina 3. helmikuuta 2008 , että palestiinalaiset käyttivät hyväkseen kaaosta Gazan ja Siinain välisellä rajalla salakuljettaakseen sisään suuria määriä pitkän kantaman raketteja, panssarintorjunta- ja ilmatorjuntaohjuksia ja räjähteitä ohjuksiin. Satoja palestiinalaisia terroristeja on suunnannut etelään Siinaille. Länsimaisten tiedustelupalvelujen mukaan he ovat levittäytyneet pitkin 220 km pitkää Israelin rajaa.

Lähteet paljastavat luvun, joka on poistettu hallituksen virallisesta kommunikeasta yleisön hermostuttamisen välttämiseksi. Aseistettujen terroristien lukumääräksi on arvioitu suurella Siinain alueella tuhanneksi. Hamas valmisti heidän käyttöönsä ainakin 30 reittiä, kun se lykkäsi kauhakuormaajilla Gazan-Siinain rajan kumoon kymmenen päivää sitten.

Sentähden puolustusministeri Ehud Barak kertoi hallitukselle, että rajaeste täytyy rakentaa kiireisesti kahdessa kohtaa aitaamatonta Isaraelin-Egyptin välistä rajaa - Nitzana' ssa ja Eilatissa.

Hän on kuitenkin liian myöhässä, Olmertin hallitus torjui liian kauan IDF:n upseereiden itsepintaiset vaatimukset aidata raja.. Nyt Egyptin ja Israelin välinen raja on aivan avoin terroristeille ja heille on lahjoitettu turvasatama Siinailla iske-ja-katoa-hyökkäyksiä varten.

Kun Egyptin poliisi epäonnistui pysäyttämään palestiinalaisten ryntäyksen Gazasta viime viikolla, israelilaiset upseerit anoivat lupaa lähettää kolme taisteluhelikopteria, joiden he sanoivat riittävän pysäyttämään ulospääsy ja pitkän kantaman rakettien salakuljetus. Mutta lupa evättiin. Se kiellettiin samalla tavoin kuin ylijohto estettiin ryhtymästä tehokkaaseen sotilasoperaatioon pysäyttämään Hamasin sotakone, kun se vielä oli mahdollista.

Olmertin hallituksen tunaroinnit Gazan suhteen, sotilasasiantuntijat arvioivat, ovat potentiaalisesti vielä tuhoisampia Israelin turvallisuudellekuin konsanaan Libanonin sodan epäonnistunut johto.
   
         
03.02.2008 Maverick News Media   Englannin hallitus on ottanut ensimmäisen askeleen SHARIA-lain voimaansaattamiseksi Englannissa
On säädetty laki moniavioisuudestaLabour-hallitus on hyväksynyt kansakunnan verovarojen käytön moniavioisten perheiden sosiaaliseksi tukemiseksi, mikä mahdollistaa työttömyysturvan laillisen maksamisen moniavioisuutta kannattaville. Moniavioisuus on yksi Sharia-lain elementti, ja tämä laki on säädetty hyödyttämään muslimimiehiä.
   
         
03.02.2008 Maverick News Media   Toinen muslimien langettama kuolemantuomio lyhyen ajan sisällä

Viikko sitten muslimit langettivat kuolemantuomion hollantilaiselle parlamentaarikko Geerd Wildersille. Nyt kuolemantuomio on langetettu englantilaiselle Rochesterin piispalle, joka kertoi, että Englannissa on nyt alueita, joille ei-muslimeilla ei ole menemistä.

Eivät ainoastaan tietyt muslimit ole raivostuneet. Englannin kirkko ei myöskään hyväksy piispan asennetta.

Rochesterin piispa, tri Michael Nazir-Ali, on nyt poliisin vartioimana sen jälkeen, kun hän ja hänen perheensä saivat tappouhkauksia hänen väitettyään, että joistakin osista Britanniaa on tullut alueita, joille ei-muslimeilla ei ole asiaa.
Piispa on saanut osakseen vihaa myös Englannin kirkon hierarkian vanhemmilta jäseniltä Islamia koskevien lausuntojensa vuoksi.

Canterburyn arkkipiispa, tri Rowan Williams, on tehnyt Islamin ensisijaiseksi arkkipiispakunnassaan ja asettanut Muslimi-kristillisen foorumin edistämään uskontojen välisiä suhteitä vuonna 2006.
Eräs vanhempi kirkonmioes kertoi eilenä The Times' ille: "Rochesterin piispa uhkaa tehdä tyhjäksi kaiken, mitä me olemme tehneet."

Tri Nazir-Ali oli Intiassa, kun hänen kotinsa henkilökunta sai joukon puhelinsoittoja, joissa uhattiin hänen perhettänsä ja varoitettiin häntä, että hän ei "eläisi pitkään"., jos hän jatkaisi Islamin kritisointia. Kentin poliisi on antanut hänelle hätänumeron muiden yksilöimättömien suojelutoimenpiteiden lisäksi, ja sanonut että uhkaukset otetaan "vakavasti".

Puhuessaan The Times' ille tri Nazir-Ali, joka kuuluu Kirkon konservatiiviseen evankeeliseen siipeen ja on Britannian ainoa aasialainen piispa, sanoi; " Ironia on siinä, että minulla oli samanlaisia uhkauksia, kun olin piispana Pakistanissa, mutta en koskaan ajatellut, että kohtaisin niitä täällä. Tarkoitukseni on sanoa, että Britannia on kadottanut kristillisen näkynsä, joka on on tarjonnut vieraanvaraisuutta muille."

Hän sanoi, että tämä kritillisen näyn puute on johtanut monikulttuurisuuteen. "Jokainen hyväksyy, että monikulttuurisuudella on ollut tuhoisia seurauksia, ja että syrjintä ja äärimmäisyysilmiöt ovat nousseet tästä."

Tri Nazir-Ali kertoi The Times' ille:"Olen saanut 1000 kirjettä, joista 95% on ollut tukevia. Ei ole mitään syytä kieltämiseen. Meidän täytyy kohdata seuraukset.

Piispa meni vielä pitemmälle viime yönä nettisivulleen postittamassa lausunnossa...

"Tämä on liian laajalle levinnyt ilmiö, jotta se voitaisiin jättää huomioon ottamatta ja ansaitsee asiallisen keskustelun ja väittelyn," piispa sanoi.
"Toistan sen, mitä sanoin aikaisemmassa kommentissani, että kadun syvästi, jos olen loukannut jotakin enkä toivo aiheuttavani loukkausta kenellekään, vähiten muslimiystävilleni, mutta ellemme määrittele tautia, josta kaikki kärsimme, emme kykene löytämään lääkettä"...

Onko olemassa 12-kohtainen ohjelma "taudin" määrittämiseksi (tunnettu myös dhimmitudena)? Länsi kaikkine tosiasioiden kieltäjineen näyttää olevan sellaisen ohjelman suuressa tarpeessa.
   
         
01.02.2008 Joels Trumpet/Siad/Kristeligt Dagblad   Muslimit ovat julistaneet sodan Euroopan alkuperäistä väestöä vastaanKäännös on tanskalaisesta sanomalehdestä Kristeligt Dagblad 11.01.2008. On yllättävää, että viime vuonna Wienissä pidetty Euro-Islam-konferenssi ei ole saanut enempää huomiota, koska konferenssi oli tosiasiassa muslimien sodanjulistus Euroopan alkuperäistä väestöä vastaan.

Viime vuonna pidettiin Wienissä konferenssi niin kutsutusta Euro-Islamista. Siinä tunnetut muslimivaltuutetut muotoilivat tulevaisuuden vision Euroopasta Islamin vallan alla. Tuossa tilaisuudessa Mustafa Ceric, Bosnian Suurmufti kuvaili tulevaa Islamin aikakautta, joka pitäen mallinaan maurilaista Espanjaa ja Osmannien etelä-Eurooppaa korvaisi kristinuskon.

Osallistujien joukossa oli myös kaikkialla läsnäoleva professori Tariq Ramadan. Hän julisti, että suunnitelmat Euroopan islamilaistamisesta täytyy pitää yleisöltä salassa.

He sopivat myös, että ensimmäisenä askeleena on varmistaa Sharia-lain voimaantulo siten, että "ainakin alussa Sharia esitetään rinnakkaisena lainsäädäntönä Euroopan maille". Mitä tulee yksityiskohtiin Sharia-laista, ne täytyy pitää poissa julkisista keskusteluista niin pitkälle kuin mahdollista.

On yllättävää, että nämä konferensissa tehdyt julistukset eivät ole julkisuudessa saaneet paljon huomiota osakseen. Joko sellaiset tulevaisuuden näkymät Islamista näyttävät liian mielikuvituksellisilta tullakseen otetuksi vakavasti tai todellisuus sopii niin huonosti kuvaan Islamista, mikä hallitsee "kaikkitietävää" Euroopan kulttuurieliittiä, että he tukahduttavat sanotun tosiasian.

Tämä koskee myöskin problemaattista professori Tarq Ramadania, jonka julistukset olivat kaikkein huolestuttavimpia. Hän julisti, että hänen todelliset tarkoituksensa Euro-Islamista täytyy pitää yleisöltä salassa. Mikä kummallinen kovaksikeitetty julistus kokouksessa, josta hän tietää, että lehdistö raportoi siitä. Perustaako hän vain aivan kyynisesti laskelmansa "uskottomien" yleiseen tukahduttamismekanismiin?

Vaikka paljon Tariq Ramadania koskevasta rankasta kritiikistä ja hänen versiostaan Euro-Islamista on tehty tunnetuksi, sillä on ollut vain vähän vaikutusta hänen maineeseensa modernina, maltillisena eurooppalaisena muslimina, joka työskentelee vakavasti muslmien rauhanomaisen integraation hyväksi Läntisessä maailmassa. Tariq Ramadan on yhä arvostettu vieras, joka kutsutaan usein virallisiin konferensseihin kaikkialla Euroopassa, varsinkin Skandinaviassa, missä hänelta muun muassa pyydetään konsultointiapua asiantuntijana keinoista, joilla ratkaista muslminuorten radikalisoitumisongelmat; ja hän on hyvin kunnioitettu nuorten, hyvin kasvatettujen tanskalaisten muslimien keskuudessa.

Tultakoon erityisesti mainituksi, että Tariq Ramadanilla on vaikutusta järjestöihin nimeltä "Kriittiset Muslimit", jonka johtaja on Sherin Khankan, ja "Muslimit Vuoropuhelussa", jonka jäseninä on sellaisia tunnettuja henkilöitä kuin Mona Sheikh*), Asmaa Abdol-Hamid*) ja Abdul Wahid Pedersen*).

Muslimien ei ole oikeastaan sallittu asua uskottomien maassa. Ainoastaan, jos he julistavat uskonsa Allahiin ja Muhammediin julkisesti se voidaan sallia. Tämä tarkoittaa käskyä toimia muslimilähetyssaarnajina.
Tämä tehdään ensisijaisesti tekemällä Islamin tunnustuksia ja tekemällä itsenä samanaikaisesti näkyväksi julkisuudessa. Tariq Ramadan ehdottaa myös, että nimen "Sodan Talo", jolla perinteellisesti tarkoitetaan "uskottomien" hallitsemioa alueita, sijasta niitä täytyy nyt kutsua nimellä "Tunnustuksen Talo ". Hän ajattelee tämän nimen ilmaisevan sitä, että siellä on käynnissä islamilainen lähetystyö, eikä todellinen sota. Tariq Ramadanin menetelmä osoittaa tiettyä eroavaisuutta sotaisaan islamilaisuuteen nähden, mutta päämäärä on aivan sama. Molemmat ryhmät haluavat Euroopan Islamin vallan alle. Tariq Ramadan on väkivallan käyttöä vastaan Euroopassa, koska se saattaa pilata mahdollisuudet saattaa Euro-Islam päätökseen. Kuitenkin Tariq Ramadanin lausunnot väkivallan käytöstä islamilaistamisesssa ovat todella hyvin kaksimielisiä.

Qaradawi on Lähi-Idässä yksi vaikutusvaltaisimmista Sunnimuslimien oppineista, jonka nimi on liitetty monien vuosien ajan fanaattiseen järjestöön nimeltä Muslimi Veljeskunta. Tariq Ramadanin isoisä, Hassan al-Banna, perusti tämän vuonna 1928 Egyptissä. Tähän lisätään, että hän on Fatwan ja Tieteen Euroopan Neuvoston tunnettu jäsen, joka yrittää näytellä voim akasta roolia Euroopan Muslimien pääneuvostona. Qaradawi on sanonut, että Islamin päämäärä on valloittaa Eurooppa samoin kuin USA käyttämällä menetelminä islamilainen lähetystyö, propaganda ja saada vaikutusvaltaa painostusryhmien avulla.

On sanottu, että Qaradawi on painanut ratkaisevat sormenjäljet paperiin, jota kutsutaan nimellä "Projekti", vuodelta 1982, joka määrittelee pitkän, yksityiskohtaisen aikataulun (yli 100 vuoden aikajaksolle) Euroopan ja USA:n soluttamiseksi ja lopulliseksi valloittamiseksi. Tämä aikataulu sattuu tarkasti yhteen niiden julistusten kanssa, joita tehtiin Wienin konferenssissa viime vuoden keväällä.

Paperi löydettiin, kun Sveitsissä sijaitsevaan luxuskotiin tehtiin ratsia marraskuussa 2001. Sen omistaja oli Yousseff Nada, Ramadanin perheystävä monien vuosien ajalta, Muslimiveljeskunnan kansainvälinen johtaja, ja Luganossa sijaitsevan Al-Taqwa-pankin toimitusjohtaja, joka kuten siltä näyttää, on rahoittanut al-Qaedan ja Hamasin Islamilaista terrorismia.

Tariq Ramadanin mukaan lähetystehtävä tulee antamaan Euroopan muslimeille takaisin heidän itsetuntonsa, arvoasemansa ja elämän tunteen, joita niin monilla muslimeilla ei ole. Muslimien täytyy tulla ulos itsepuolustuksen asemistaan ja hypätä julkiselle areenalle aktiivisina kansalaisina antamalla muslimien äänen kaikua kansallisissa parlamenteissa vaatien oikeutta. Kun Tariq Ramadan käyttää sanaa oikeus?, täytyy huomata että hän tarkoittaa Islamilaista oikeutta, so. Shariaa. Tämä on Allahin laki, joka hallitsee oikeusasioita, samoin uskonnollisia ja sosiaaliasioita. Myös "Projekti" rohkaisee muslimeita osallistumaan aktiivisina kansalaisina, mikä on soluttautumisen yksi ratkaisevista strategioista.

Tariq Ramadanin rohkaisulla aktiiviseen kansalaisosallistumiseen, tunnustamiseen (lähetyssaarnajiona) ja poliittiseen taisteluun "Islamilaisemman oikeuden" puolesta on ollut hyvin tärkeä merkitys monille nuorille Tanskan muslimeille, jotka kävelevät kaduilla osoittamnalla näinä vuosina innokasta sitoutumistaan uskontoon yleisölle.

Kun Asmaa Abdol-Hamid halusi ehdottomasti käyttää huivia Folketingetissä (Tanskan parlamentti), se oli vain islamilainen poliittinen koekaniini nähdäkseen kuinka pitkälle Islam voi mennä Sharia-lain kanssa. Huivi on yleensä hyvin radikaali Sharian hyväksymisen symboli, ja se leviää kaikkialla, missä tahansa Veljeskunta saa innokkaita kannattajia. Naisten kontrolli on perustavan laatuista poliittiselle Islamille. Tässä yhteydessä on mielenkiitoista huomata "Projektiin" liittyen, että heidän aikatauluunsa kuuluu käyttää Euroopan poliittista vasemmistoa (väliaikaisesti) ensimmäisenä askeleena liittolaisena tiellä Läntisen maailman islamilaistamiseen. Heidän todellisen päämääränsä salaaminen ja kieltäminen on myös selvästi mainittu "Projektissa".

Euro-Islamin alkuperäinen idea. jonka Bassam Tibi, entinen Göttingenin Yliopiston professori esitteli, oli että Islamin pitäisi Euroopassa mukautua eurooppalaisiin demokraattisiin kulttuuriperinteisiin, joiden kautta he voisivat edetä poliittiseen yhteenottoon ja siten pakottaa ottamaan käyttöön Sharia maan lakina. Tariq Ramadan ja Islamo-fasistinen Veljeskunta otti käyttöön idean, mutta käänsi koko asian ylösalaisin sillä tuloksella, että tänään Euro-Islamin kannattajat osoittavat selvästi heidän visionsa Euroopan Islamilaisesta poliittisesta ja uskonnollisesta hallintavallasta.

Mielikuvituksellista? Varmasti, mutta mielituksellinen poliittinen liike on aikaisemminkin yllättänyt Euroopan hänen (naisen) vuoteessaan. Uusi asia on, että näky tulevasta Islamin valloituksesta perustuu siirtolaisuuteen, joka on mittasuhteiltaan niin valtava, että sitä ei ole koskaan aikaisemmin nähty maailman historiassa. Tosiasiassa Wienin kokous viime vuoden keväällä oli muslimien sodan julistus Euroopan alkuperäisille väestöille. Milloin Euroopan vastuunsa tunteva henkinen ja poliittinen eliitti kykenee näkemään kirjoituksen seinällä? Ehkäpä Euroopan rauniot voidaan vielä kuitenkin estää.

*) Mona Sheikh, Hitzb-ut-Tahrir' in jäsen, jota lehdistö haastattelee usein.

Asmaa Abdol-Hamid, Ehhedslisten' in (poliittinen vasemmistopuolue) jäsen, yritti päästä Tanskan parlamettiin ja sai aikaan yleisössä hälytyskellojen soimisen.

Abdul Wahid Pedersen, tanskalainen, joka kääntyi Islamiin ja josta on tullut Islamin tärkeä agitaattori.
   
         
07.02.2008   Viisi meren alla kulkevaa internetkaapelia Lähi-Idässä katkaistu

Joku taho on tietoisesti katkaissut VIISI lähi-idässä ja Etelä-Aasiassa kulkevaa Internet kaapelia lähes yhtäaikaa. Kahdesta kohtaa Sea-MeWe kaapeli ja Flag Telecomin kaapelit Alexandriassa, Dubain rannikolla, ja Bandar Abbasissa Iranissa.

   
         
08.02.2008    MUSTA RAAMATTU

Keskiajalla riehuivat Euroopassa ankarat juutalaisvainot. Ne saivat alkunsa, kun paavit käynnistivät ristiretket Pyhän Maan valloittamiseksi takaisin muslimeilta. Vainot huipentuivat ajalla 1300 - 1500 jKr. Juutalaiset karkoitettiin kaikista Keski-Euroopan maista ja ajettiin itään: Puolaan ja Venäjälle sekä heidän omaisuutensa ryöstettiin. Tuona ajankohtana Paavi Alexander VI teetätti ns. Mustan Raamatun juutalaisten leimaamiseksi NOIDIKSI  ja SAATANAN PALVOJIKSI. Teos on VÄÄRENNÖS, jonka ko. paavi väittää olevan juutalaista Kabbalaa.

Tunnettu saarnaaja ja raamattutuntien pitäjä Rebecca Brown levittää Mustan Raamatun väitettä, että kabbalistit ovat Saatanan palvojia.
 
         
08.02.2008 ICEJ/Jerusalem Post   Hamasin ohjussota Israelia vastaan jatkuu Kahteen taloon Sderotissa tuli täysosuma


Kassam on osunut taloon (arkistokuva)


Police officers inspect the damage after a rocket fired by Palestinian terrorists lightly wounded two girls playing outside their home in Kibbutz Be'eri.
Photo: AP

Poliisit tutkivat vaurioita sen jälkeen, kun palestiinalaisten ampuma raketti oli haavoittanut kahta kotinsa ulkopuolella leikkinyttä tyttöä Kibbutz Be' eri' issä.

Kahteen taloon Sderotissa tuli täysosuma. myöhään perjantaina aiheuttaen monille ihmisille shokkitilan.
Yksi mies kärsi rintakivuista ja vietiin sairaalaan. Kaksi muuta Sderotin asukasta kärsi lievemmistä vammoista pudottuaan alas etsiessään suojaa raketeilta.
Palestiinmalaiset sanoivat ampuneensa perjantaiaamusta alkaen yli 30 rakettia Israeliin.
Popular Resistence Committee' n Salah-a-Din ryhmä ilmoitti ampuneensa 4 rakettia ja Islamilainen Jihad loput.
Popular Resistence Committee kehoittaa israelilaisia pakenemaan Sderotin alueelta. Kassam-rakettien rumputuli Läntisessä Negevissä laajeni perjantaina, kun 22 rakettia iskeytyi Israeliin varhaisesta aamusta alkaen. Lukuun sisältyy 12 Sderotin kaupunkia kohti ammuttua ja viisi etelään Ashkeloniin ammuttua rakettia. Yksi raketti osui kasvihuoneeseen Negevissä. kaksi Kassamia tuli lähelle lukiota Eshkolin alueella. Kukaan ei loukkaantunut. Lukuisia ihmisiä on joutunut sairaalahoitoon iskujen aiheuttaman shokin vuoksi.
Torstaina noin 20 Kassam-rakettia moukaroi Länsi-Negeviä. Yksi Kassam osui suoraan talon vieressä olevaan autotalliin, jonka johdosta kolme ihmistä joutui shokkiin. Terroristit ampuivat myös 10 krranaatinheittimen ammusta Gazan kaistalta. Kukaan ei loukkaantunut.

Popular Resistance Committee varoitti israelilaisia, että heidän täytyy paeta alueelta: "Se, mitä on tapahtunut tähän mennessä, ei ole mitään verrattuna siihen, mitä vielä on edessäpäin. Me kehoitamme heitä (israelilaisia) evakuoimaan alueen heidän turvallisuutensa vuoksi ja heidän lastensa turvallisuuden vuoksi," sanoi Abu Abir, vanhempi PRC:n virkailija.
   
         
10.2.2008 Debka file   Hamas ampui lauantaiyönä 39:n raketin keskityksen Sderotiin. 8-vuotiaalta pojalta jouduttiin amputoimaan jalka.    
         
12.2.2008 Jerusalem Post   Tänään vakava välikohtaus persianlahdella. Kaksi strategista raskasta venäläistä pommikonetta lensi lentotukialus Nimitz'in yllä. Toinen niistä oli vain 620 metrin korkeudessa. Amerikkalaiset hävittäjät nousivat ilmaan ja pysäyttivät ne.    
         
12.02.2008 Atlas Shrugs   Al-Qaeda- komentajan päiväkirja

Israelin Uutiset on saanut käsiinsä al-Qaeda-komentajan, Abu-Tariqin päiväkirjan 15.10.2007. Hän toimii Al-Layin ja al-Mashahdah-sektorien komentajana. Päiväkirja on täynnä petturuutta, kavalluksia, pakenemisia ja karkaamisia. Allahin Soturit eivät vaikuta kovin urhoollisilta. Päiväkirja on käännetty arabian kielestä englanniksi.

   
         
       

takaisin